Ylioppilastutkinto

​​​​​Ylioppilasopas 

​Ylioppilastutkinnon sisältö

​Kaikille pakollisena kokeena on kirjoitettava äidinkielen koe tai suomi toisena kielenä -koe. Lisäksi on kirjoitettava kolme seuraavista aineista: toinen kotimainen kieli, vieras kieli, matematiikka tai reaaliaineenkoe. Ylimääräisten kokeiden määrää ei ole rajoitettu. Toisessa kotimaisessa kielessä, vieraissa kielissä ja matematiikassa järjestetään vaativuudeltaan kahden eri tason mukaisia kokeita.

​Kokelas saa lukio-opinnoistaan riippumatta valita kumpaan kokeeseen hän osallistuu. Vähintään yhdessä pakollisessa kokeessa on kuitenkin suoritettava vaativampi koe. Kokeen tasoa ei saa vaihtaa tutkinnon ollessa kesken paitsi, jos pakollisesta kokeesta on tullut hylätyksi. Tällöinkin tutkinnossa on kuitenkin oltava yksi vaativamman tason mukainen koe.

​Ylioppilastutkinnon voi suorittaa kokonaisuudessaan yhdellä kertaa, mutta sen suorittamisen voi myös hajauttaa suoritettavaksi enintään kolmena perättäisenä tutkintokerta­na.

Osallistumisoikeus

Opiskelijalla on oikeus osallistua tutkinnon kokeeseen, kun hän on opiskellut ennen kirjalli­seen kokeeseen osallistumista vähintään asianomaisen oppiaineen pakolliset kurssit. Vieraan kielen lyhyen oppimäärän kokeeseen osallistuminen edellyttää vähintään​​ kolmen kurssin suorittamista. Ylioppilastutkintoon voi myös osallistua sellainen opiskelija, jolla rehtori katsoo olevan edellytykset kokeesta selviytymiseen, vaikkei hänellä olisi edellä mainittuja suorituksia.

Uusiminen ja täydentäminen

​Hylätyn kokeen saa uusia kolme kertaa tutkintokertaa välittömästi seuraavan kolmen tutki​​ntokerra​n aikana. Hylättyä ylimääräistä koetta ja kompensoitua pakollista koetta saa tutkinnon suorittamisen jälkeen uusia rajoituksetta. Hyväksytyn kokeen saa rajoituksetta. Valmista ylioppilastutkintoa saa ilman aikarajoitusta myöhemmin täydentää.

Arvosanat

​Yleisarvosanaa ei ylioppilaskokeesta anneta. Kukin ylioppilaskoe arvostellaan seuraavasti: laudatur (l), eximi​a cum laude approbatur (e), magna cum laude approbatur (m), cum laude approbatur (c), lubenter approbatur (b), approbatur (a), improbatur (i)

Ylioppilastutkintotodistus

​Ylioppilastutkintotodistus annetaan opiskelijalle, joka on suorittanut hyväksytysti tutkinnon pakolliset kokeet. Yksi pakollisista kokeista voi myös olla hylätysti suoritettu, jos o​piskelija saa muista kirjoittamistaan aineista riittävästi kompensaatiopisteitä.

​Ylioppilastutkintotodistuksen saaminen edellyttää lisäksi, että opiskelija on oikeutettu saamaa​n lukion päättötodistuksen tai toisen asteen ammatillisen tutkintotodistuksen ja on suorittanut ylioppilastutkintolautakunnan määräysten mukaiset tutkintomaksut kokonaisuudessaan.

Aikatauluja ja ohjeita

Kaikki ylioppilaskirjoitusten aikataulut on kerätty ylioppilasoppaaseen. Tutustu aikatauluhin huolella.

Yo-infot

 • to 12.9.2019 yo-info abeille syksyn kirjoituskäytänteistä
 • to 14.11.2019 yo-info kevään 2020 kirjoituksista
 • to 5.3.2020 yo info abeille kevään kirjoituskäytänteistä

Preliminäärit

 • to 12.9.2019 - Englanti - ainoastaan syksyn 2019 kirjoittajille
 • ke 05.02.2020 - Vieras kieli, pitkä oppimäärä
 • to 06.02.2020 - Äidinkieli, lukutaidon koe
 • pe 07.02.2020 - PS, FI, HI, FY, BI
 • ma 10.02.2020 - Matematiikka / ruotsi
 • ti 11.02.2020 - Äidinkieli, kirjoitustaidon koe
 • ke 12.02.2020 - UE, UO, ET, YH, KE, GE, TE

Sähköisen yo-kokeen harjoittelu kirjoituksia varten

 • ke 11.9.2019 sähköisen yo-kokeen harjoittelu klo 14.30, tila 1.67
 • ke 4.3.2020 sähköisen yo-kokeen harjoittelu klo 14.30, tila 1.67

Penkkarit ja Wanhojen tanssit

 • to 13.2.2020 Penkkarit
 • pe 14.2.2020 Wanhojen päivä

Wanhojen tanssit vanhemmille ja muille omaisille sekä ystäville

Wanhojen tanssin I ryhmän esitys

 • 18.00-19.30 Esitys
 • 19.30-20.15 Kahvitus

Wanhojen tanssin II ryhmän esitys

 • 18.45-19.30 Kahvitus
 • 19.45-21.15 Esitys

Ylioppilasjuhlat

Syksy 2019

 • ke 4.12.2019 klo 18.00 yo-juhlaharjoitukset
 • to 5.12.2019 klo 18.00 yo-juhla

Kevät 2020

 • pe 29.5.2020 klo 18.00 yo-juhlaharjoitukset
 • la 30.5.2020 klo 11.00 yo-juhla

Sähköinen ylioppilastutkinto

​Ylioppilastutkinto suoritetaan kokonaisuudessaan sähköisesti. Sähköinen ylioppilaskoe tehdään tietokoneella, ja vastaukset tallennetaan välityspalvelimelle. Jokainen sähköistä koetta tekevä kokelas tarvitsee siis kokeen ajaksi käyttöönsä tietokoneen, jolla hän suorittaa kokeen.

Sähköisen ylioppilastutkinnon linkkejä

 

Päivitetty 21.08.2019 klo 08:56

KERAVAN LUKIO JA AIKUISLUKIO

www.lukio.kerava.fi

Käyntiosoite
Keskikatu 5
04200 Kerava

Postiosoite
PL 123, 04201 Kerava

REHTORIT

Reh​tori Pertti Tuomi 
040 318 2212

​Virka-apul​aisrehtori Ari Meriläinen
040 318 4241

​Apul​aisr​ehtori ​Anne Schroderus
040 318 2253

OPINTOTOIMISTO

puh. 040 318 2204 tai 040 318 2431
lukio@kerava.fi

Aukioloajat
ma-to klo 9.00-12.00 ja 13.00-15.00
pe suljettu