Ylioppilastutkinto

​​​​​Ylioppilasopas 

Ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautujat

 • Ylioppilaskirjoituksiin voi ilmoittautua ainoastaan Keravan lukion ja aikuislukion nykyinen tai aiemmin oppilaitoksen  opiskelijana ollut henkilö. 
 • Ilmoittautumisohje

 • Muiden oppilaitosten opiskelijoiden ilmoittautumisia ei käytettävissä olevien tilojen rajallisuuden vuoksi oteta vastaan.

​Ylioppilastutkinnon sisältö

​Kaikille pakollisena kokeena on kirjoitettava äidinkielen koe tai suomi toisena kielenä -koe. Lisäksi on kirjoitettava kolme seuraavista aineista: toinen kotimainen kieli, vieras kieli, matematiikka tai reaaliaineenkoe. Ylimääräisten kokeiden määrää ei ole rajoitettu. Toisessa kotimaisessa kielessä, vieraissa kielissä ja matematiikassa järjestetään vaativuudeltaan kahden eri tason mukaisia kokeita.

​Kokelas saa lukio-opinnoistaan riippumatta valita kumpaan kokeeseen hän osallistuu. Vähintään yhdessä pakollisessa kokeessa on kuitenkin suoritettava vaativampi koe. Kokeen tasoa ei saa vaihtaa tutkinnon ollessa kesken paitsi, jos pakollisesta kokeesta on tullut hylätyksi. Tällöinkin tutkinnossa on kuitenkin oltava yksi vaativamman tason mukainen koe.

​Ylioppilastutkinnon voi suorittaa kokonaisuudessaan yhdellä kertaa, mutta sen suorittamisen voi myös hajauttaa suoritettavaksi enintään kolmena perättäisenä tutkintokerta­na.

Osallistumisoikeus

Opiskelijalla on oikeus osallistua tutkinnon kokeeseen, kun hän on opiskellut ennen kirjalli­seen kokeeseen osallistumista vähintään asianomaisen oppiaineen pakolliset kurssit. Vieraan kielen lyhyen oppimäärän kokeeseen osallistuminen edellyttää vähintään​​ kolmen kurssin suorittamista. Ylioppilastutkintoon voi myös osallistua sellainen opiskelija, jolla rehtori katsoo olevan edellytykset kokeesta selviytymiseen, vaikkei hänellä olisi edellä mainittuja suorituksia.

Uusiminen ja täydentäminen

​Hylätyn kokeen saa uusia kolme kertaa tutkintokertaa välittömästi seuraavan kolmen tutki​​ntokerra​n aikana. Hylättyä ylimääräistä koetta ja kompensoitua pakollista koetta saa tutkinnon suorittamisen jälkeen uusia rajoituksetta. Hyväksytyn kokeen saa rajoituksetta. Valmista ylioppilastutkintoa saa ilman aikarajoitusta myöhemmin täydentää.

Arvosanat

​Yleisarvosanaa ei ylioppilaskokeesta anneta. Kukin ylioppilaskoe arvostellaan seuraavasti: laudatur (l), eximi​a cum laude approbatur (e), magna cum laude approbatur (m), cum laude approbatur (c), lubenter approbatur (b), approbatur (a), improbatur (i)

Ylioppilastutkintotodistus

​Ylioppilastutkintotodistus annetaan opiskelijalle, joka on suorittanut hyväksytysti tutkinnon pakolliset kokeet. Yksi pakollisista kokeista voi myös olla hylätysti suoritettu, jos o​piskelija saa muista kirjoittamistaan aineista riittävästi kompensaatiopisteitä.

​Ylioppilastutkintotodistuksen saaminen edellyttää lisäksi, että opiskelija on oikeutettu saamaa​n lukion päättötodistuksen tai toisen asteen ammatillisen tutkintotodistuksen ja on suorittanut ylioppilastutkintolautakunnan määräysten mukaiset tutkintomaksut kokonaisuudessaan.

Aikatauluja ja ohjeita

Kaikki ylioppilaskirjoitusten aikataulut on kerätty ylioppilasoppaaseen. Tutustu aikatauluhin huolella.

Yo-infot

 • to 10.9.2020 yo-info abeille syksyn kirjoituskäytänteistä
 • to 12.11.2020 yo-info kevään 2021 kirjoituksista klo 16.00 google meetissa
 • to 4.3.2021 yo info abeille kevään kirjoituskäytänteistä

Preliminäärit

 • ke 10.2.2021 - Matematiikka, ruotsi
 • to 11.2.2021 - Äidinkieli, kirjoitustaidon koe
 • pe 12.2.2021 - UE, UO, ET, YH, KE, GE, TE
 • ma15.2.2021 - Vieras kieli, pitkä oppimäärä
 • ti 16.2.2021 - Äidinkieli, lukutaidon koe
 • ke 17.2.2021 - PS, FI, HI, FY, BI

Sähköisen yo-kokeen harjoittelu kirjoituksia varten

 • ke 9.9.2020 sähköisen yo-kokeen harjoittelu klo 14.30, tila 1.67
 • ke 10.3.2021 sähköisen yo-kokeen harjoittelu klo 14.30, tila 1.67

Penkkarit ja Wanhojen tanssit

 • to 18.2.2021 Penkkarit
 • pe 19.2.2021 Wanhojen päivä

Wanhojen tanssit vanhemmille ja muille omaisille sekä ystäville

Wanhojen tanssin I ryhmän esitys

 • 18.00-19.30 Esitys
 • 19.30-20.15 Kahvitus

Wanhojen tanssin II ryhmän esitys

 • 18.45-19.30 Kahvitus
 • 19.45-21.15 Esitys

Ylioppilasjuhlat

Kevät 2020

 • Kevään 2020 ylioppilasjuhlan tallenne on katsottavissa 4.6.2020 alkaen
 • Yhteisöllinen ylioppilasjuhla järjestetään la 29.8.2020 klo 11.00 lukiolla koronatilanteen niin salliessa. Tilaisuus kestää noin tunnin.

Syksy 2020

 • to 3.12.2020 klo 18.00 yo-juhlaharjoitukset
 • pe 4.12.2020 klo 18.00 yo-juhla ruokasalissa
 • Syksyn ylioppilasjuhlat voidaan 4.12.2020 järjestään vain etäyhteyden välityksellä. Vielä viime viikon loppupuolella pidettiin mahdollisena, että juhlat olisi uusille ylioppilaille voitu pitää lähijuhlina jakamalla juhlat useampaan osaan, mutta perjantaina 27.12.2020 tulleet määräykset estävät kaikenlaisten lähijuhlien järjestämisen. Juhlat toteutetaan siis pelkästään etäyhteydellä. 

  Ylioppilastutkintotodistus sekä päättötodistus / todistus lukion oppimäärän suorittamisesta lähetetään uusille ylioppilaille postitse ensi viikon alkupuolella. Tarkemmat tiedot 4.12.2020 etäyhteydellä toteutettavasta ylioppilasjuhlasta lähetetään uusille ylioppilaille alkuviikosta.

Kevät 2021

 • pe 4.6.2021 klo 18.00 yo-juhlaharjoitukset
 • la 5.6.2021 klo 11.00 yo-juhla

Sähköinen ylioppilastutkinto

​Ylioppilastutkinto suoritetaan kokonaisuudessaan sähköisesti. Sähköinen ylioppilaskoe tehdään tietokoneella, ja vastaukset tallennetaan välityspalvelimelle. Jokainen sähköistä koetta tekevä kokelas tarvitsee siis kokeen ajaksi käyttöönsä tietokoneen, jolla hän suorittaa kokeen.

Sähköisen ylioppilastutkinnon linkkejä

 

Päivitetty 30.11.2020 klo 12:58

KERAVAN LUKIO JA AIKUISLUKIO

www.lukio.kerava.fi

Käyntiosoite
Keskikatu 5
04200 Kerava

Postiosoite
PL 123, 04201 Kerava

REHTORIT

Reh​tori Pertti Tuomi 
040 318 2212

​Virka-apul​aisrehtori Ari Meriläinen
040 318 4241

​Apul​aisr​ehtori ​Anne Schroderus
040 318 2253

OPINTOTOIMISTO

puh. 040 318 2204 tai 040 318 2431
lukio@kerava.fi

Aukioloajat
ma-to klo 9.00-12.00 ja 13.00-15.00
pe suljettu