Todistukset

Lukiossa käytetään seuraavia todistuksia:

1. Lukion päättötodistus annetaan opiskelijalle, joka on suorittanut lukion koko oppimäärän.

2. Todistus oppimäärän suorittamisesta annetaan, kun opiskelija on suorittanut yhden tai useamman lukion oppiaineen oppimäärän, eikä hänen tarkoituksenaan ole suorittaa koko lukion oppimäärää.

3. Todistus lukiosta eroamisesta (erotodistus) annetaan opiskelijalle, joka eroaa lukiosta ennen lukion koko oppimäärän suorittamista.

4. Todistus suullisen kielitaidon kokeesta annetaan opiskelijalle, joka on suorittanut pitkässä vieraassa kielessä tai toisessa kotimaisessa kielessä suullisen kielitaidon kokeen.

5. Lukiodiplomitodistus annetaan opiskelijalle, joka on määräysten mukaisesti suorittanut valtakunnallisen lukiodiplomikurssin sekä siihen vaadittavat opinnot.

6. Todistus suoritetuista matemaattis-luonnontieteellisen linjan kursseista annetaan lukion päättötodistuksen liitteenä. Todistuksen saamisen ehtona on, että opiskelija on matemaattis-luonnontieteellisellä linjalla opiskellessaan suorittanut vähintään 7 koulukohtaista soveltavaa kurssia tai teemaopintojen koulukohtaista kurssia vähintään kolmesta eri oppiaineesta (pitkä matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantiede, tietojenkäsittelytiede, teemaopinnot/tiedepassi). Teemaopinnot ja tiedepassi lasketaan keskenään yhdeksi oppiaineeksi.

Päivitetty 22.06.2021 klo 11:31

KERAVAN LUKIO

www.lukio.kerava.fi

Käyntiosoite
Keskikatu 5
04200 Kerava

Postiosoite
PL 123, 04201 Kerava

REHTORIT

Reh​tori Pertti Tuomi 
040 318 2212

​Virka-apul​aisrehtori Ari Meriläinen
040 318 4241

​Apul​aisr​ehtori ​Anne Schroderus
040 318 2253

OPINTOTOIMISTO

puh. 040 318 2204
lukio@kerava.fi

Aukioloajat
ma-to klo 9.00-12.00 ja 13.00-15.00
pe suljettu