Kurssit

​​​​Kur​​ssit​

Opinnot nuorten lukiokoulutuksessa muodostuvat valtakunnallisista pakollisista ja syventävistä kursseista. Lisäksi lukiossa on tarjolla laaja valikoima koulukohtaisia syventäviä ja soveltavia kursseja.

Kurssien kokonaismäärän tulee nuorten lukiokoulutuksessa olla vähintään 75 kurssia. Enimmäismäärää ei ole asetettu. Pakollisia kursseja on matematiikan valinnasta riippuen 47-51. Valtakunnallisia syventäviä kursseja on valittava vähintään 10. Tuntijakokokeiluun osallistuvilla pakollisia kursseja on 30-34 ja valtakunnallisia syventäviä on opiskeltava vähintään 24 kurssia.

Ylioppilastutkinnon tehtävät laaditaan pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien perusteella. Koulukohtaiset kurssit ovat esim. tiettyyn aihekokonaisuuteen liittyviä kursseja. Osa niistä toimeenpannaan opiskelijoiden kiinnostuksesta riippuen vain joka toinen tai kolmas vuosi.

Opintojen kurssikertymä kunkin jakson päättyessä kolmen vuoden suunnitelman mukaisesti:

​​​

​1. jakso

​2. jakso

​3. jakso

​4. jakso

​​5. jakso

1. opiskelu­vuosi

​5-6

10-12​

​16-18

​22-24

​28-32

​2. opiskelu­vuosi

​34-36

​40-42

​46-48

​52-54

​58-62

​3. opiskelu­​­vuosi

​63-65

​68-70

​75-82

Pakolliset, syventävät ja koulukohtaiset kurssit

Oheisessa taulukossa on esitelty lukion kurssitarjonta. Jos aiot osallistua ylioppilaskirjoituksiin kolmannen vuoden syksyllä, kannattaa syksyllä kirjoitettavien aineiden pakolliset ja syventävät kurssit suorittaa jo toisena opiskeluvuotena.

Kurssitarjonta opetussuunnitelman mukaan

Kurssien suorittaminen itsenäisesti

Kursseja voi suorittaa osallistumalla lähiopetukseen, verkkokursseina, opiskelemalla itsenäisesti tai näiden yhdistelminä. Kursseja voi opiskella itsenäisesti, jos kyseistä kurssia ei ole tarjolla lähiopetuksena tai verkkokurssina. Itsenäisen suorittamisen ehtona on, että kyseisen oppiaineen keskiarvo on vähintään seitsemän. Verkkokursseille ilmoittautuminen tapahtuu aina oman opinto-ohjaajan kautta.

Et voi kuitenkaan suorittaa kurssia itsenäisesti, jos olet aiemmin keskeyttänyt saman kurssin. Pääsääntöisesti minkään oppiaineen ensimmäistä kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. Anomus kurssin itsenäisestä suorittamisesta on tehtävä kurssin suoritusajankohtaa edeltävän jakson loppuun mennessä.

Itsenäisen suorituksen lomakkeita saat opintotoimistosta ja verkkosivuilta. Rehtori tekee päätöksen itsenäisestä opiskelusta ja allekirjoittaa lomakkeen. Tämän jälkeen aineenopettaja kirjaa kurssin suoritusvaatimukset ja -aikataulun sekä allekirjoittaa lomakkeen, jonka hyväksyt allekirjoituksellasi. 

Kurssi tulee suorittaa annetussa aikataulussa tai menettää oikeuden kyseisen kurssin itsenäiseen opiskeluun. Itsenäisesti opiskellut kurssit tulee suorittaa hyväksytysti.

Päättöviikot

Kokeet pidetään päättöviikkojen aikataulun mukaan. 


Päivitetty 14.05.2018 klo 13:29

KERAVAN LUKIO JA AIKUISLUKIO

www.lukio.kerava.fi
Käyntiosoite
Keskikatu 5
04200 Kerava

Postiosoite
PL 123, 04201 Kerava

​LUKION OPINTOTOIMISTO

Lukion opintotoimisto, 2. krs.
puh. 040 318 2204
lukio@kerava.fi

Aukioloajat
ma, ti, to klo 9.00-12.00 ja 13.00-15.00
ke 9.00-12.00 ja 13.00-18.00
pe suljettu

​​​​AIKUISLUKION OPINTOTOIMISTO

Aikuislukion opintotoimisto, 2. krs.
puh. 040 318 2431
lukio@kerava.fi

Aukioloajat
ma, ti ja to klo 9.00-12.00 ja 13.00-15.00
ke klo 9.00-12.00 ja 13.00-18.00
pe suljettu