Arviointi

​Arvioinnin tavoi​tteet​

Arvosana on vain yksi arvioinnin muoto. Arvioinnin tarkoitus on antaa opiskelijalle palautetta opintojesi edistymisestä ja oppimistuloksistasi. Lisäksi arvioinnin tavoitteena on kannustaa opiskelijaa opinnoissaan ja antaa myös huoltajille tietoa opintojen etenemisestä. Arviointi toimii myös näyttönä haettaessa jatko-opintoihin tai työelämään. Arviointi auttaa myös opettajia ja kouluyhteisöä opetuksen kehittämistyössä. ​

Kurssin arviointi

Kurssin arviointiperusteet sovitaan kurssin ensimmäisellä tunnilla. Kurssin arviointi voi perustua tuntiaktiivisuuteen, oppimistehtäviin, itse- ja vertaisarviointiin sekä mahdollisiin kirjallisiin kokeisiin tai muihin näyttöihin. Kurssiarvosana voi laskea poissaolojen vuoksi. Itsenäisesti opiskellut kurssit tulee suorittaa hyväksytysti.​

Arvosanat ja jaksotodistus

Jokainen lukion kurssi arvioidaan erikseen ja toisistaan riippumatta. Valtakunnalliset pakolliset ja syventävät kurssit arvioidaan numeroin 4-10. Koulukohtaiset kurssit arvioidaan opetussuunnitelman mukaisesti, joko numeroin 4-10 tai suoritusmerkinnällä S tai hylättynä H. Hylätyt koulukohtaiset kurssit eivät kerrytä kurssimäärää.

Vanhan opetussuunnitelman mukaisesti opiskeleville merkintä K (kesken) tarkoittaa, että kurssisuoritus on kesken. Uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelevilla merkintä T (täydennettävä) tarkoittaa samaa. Kurssin suorituksista siis puuttuu koe ja / tai yksi tai useampi kurssin alussa sovituista oppimistehtävistä. Keskeneräinen kurssi on suoritettava loppuun seuraavan uusintakoepäivään mennessä tai suoritettava kokonaan uudestaan.

L (lopetettu) merkintä uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelevilla tarkoittaa sitä, että kurssi on suoritettava kokonaisuudessaan uudelleen. Kysy tarvittaessa lisätietoja kurssin opettajalta. 

Jos oppiaineen opetussuunnitelmassa ei kurssin ainoaksi arviointiperusteeksi ole määrätty suoritusmerkintää, kunkin oppiaineen kurssit arvioidaan aina ensin numeroin, riippumatta siitä, annetaanko kurssista tai oppiaineen oppimäärästä suoritusmerkintä vai käytetäänkö muuta arviointitapaa. Numeroarviointi tallennetaan siltä varalta, jos haluat numeroarvosanan päättötodistukseen.​

Arvosanan korottaminen

Hyväksyttyä kurssiarvosanaa voi yrittää korottaa kerran osallistumalla elokuun yleistenttiin. Kurssiarvosanaksi jää suorituksista parempi. Uusia voi korkeintaan vuotta aiemmin suoritetun kurssin.

Hylättyä kurssiarvosanaa voi yrittää korottaa kerran osallistumalla yleistenttiin tai päättöviikon kurssikokeeseen. Uusintakuulusteluun pääsemiseksi opettaja voi edellyttää tukiopetukseen osallistumista tai lisätehtävien tekemistä. Hylätyn arvosanan voit uusia myös käymällä kurssin uudelleen. Ilmoittautuminen uusintakokeeseen​ tapahtuu Wilmassa​. Tarkemmat ohjeet sähköiseen ilmoittautumiseen löydät Wilmasta. Uusinnassa saatu hyväksytty arvosana merkitään kurssin uudeksi arvosanaksi.

Yhdellä uusintakuulustelukerralla voi kerralla yrittää korottaa korkeintaan kahden eri kurssin arvosanaa.   

Jos opiskelija jää ilman pätevää syytä saapumatta ilmoittamaansa uusintakokeeseen, menettää hän oikeuden uusia kokeen. Yleistenttejä järjestetään useita kertoja vuodessa. Syksyn yleistentissä voi myös korottaa edellisen lukuvuoden hyväksyttyjä arvosanoja.​

Muissa oppilaitoksissa suoritettujen kurssien arviointi

Muissa oppilaitoksissa suorittamasi kurssit arvioidaan yleensä suoritusmerkinnällä. Jos kyseessä on lukion opetussuunnitelmassa numeroin arvioitava kurssi, sen arvosana muutetaan lukion arvosana-asteikolle seuraavasti:

​​​Asteikko 1-5​​​​Lukioasteikko​Asteikko 1-3
​Hylätty​4 (hylätty)​Hylätty
​1​5 (välttävä)​1
​2​6 (kohtalainen)​1
​3​7 (tyydyttävä)​2
​4​8 (hyvä)​2
​5​9 (kiitettävä)
10 (erinomainen)
​3

Päivitetty 17.09.2019 klo 16:15

KERAVAN LUKIO

www.lukio.kerava.fi

Käyntiosoite
Keskikatu 5
04200 Kerava

Postiosoite
PL 123, 04201 Kerava

REHTORIT

Reh​tori Pertti Tuomi 
040 318 2212

​Virka-apul​aisrehtori Ari Meriläinen
040 318 4241

​Apul​aisr​ehtori ​Anne Schroderus
040 318 2253

OPINTOTOIMISTO

puh. 040 318 2204
lukio@kerava.fi

Aukioloajat
ma-to klo 9.00-12.00 ja 13.00-15.00
pe suljettu