Päättöarviointi

​Päättöarvioin​​ti ja päättötodistus

Päättötodistukseen oppiaineen päättöarvosana lasketaan opiskeltujen pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien aritmeettisena keskiarvona. Uuden syksyllä 2021 käyttöön otettavan opetussuunnitelman mukaan päättöarvosana lasketaan valtakunnallisten pakollisten ja valinnaisten opintojaksojen aritmeettisena keskiarvona painotettuna opintojakson laajuudella.​

Hylättyjä kurssiarvosanoja oppiainetta kohden saa olla enintään. Hylättyjä opintojaksoja (laajuus) oppiainetta kohden saa olla enintään:​

​Suor​itettuja pakollisia ja valtakunnallisia syventäviä kursseja

Suoritettuja valtakunnallisia pakollisia ja valinnaisia opintojaksoja (laajuus)


​1-2

2-5
​3-5

6-11
​6-8

12-17
​9-

18-
​Hylättyjä max​0​1​2​3


Mitään suoritettuja valtakunnallisia kursseja ei voida poistaa päättötodistuksesta, vaikka ne olisivat hylättyjä tai laskisivat keskiarvoa. Hylätyt koulukohtaiset kurssit eivät kerrytä kurssimäärää. 

Uuden syksyllä 2021 käyttöönotettavan opetussuunnitelman mukaan jälkikäteen ei voida poistaa opiskelijan opiskelemia pakollisia opintoja eikä hyväksytysti suoritettuja valtakunnallisia valinnaisia opintoja. Hylätyt oppilaitoskohtaiset opintojaksot eivät kerrytä opiskelijan opintopisteiden määrää.


Päättöarvosan​an korottaminen

Jos opiskelija haluaa korottaa päättöarvosanaansa, hänen tulee ennen ylioppilaskoetta tai sen jälkeen osallistua suulliseen kuulusteluun eli tenttiin valitsemissaan oppiaineissa. Tentti voi pitää sisällään myös kirjallisen osion. 

Mikäli opiskelija osoittaa tentissä suurempaa kypsyyttä ja parempaa oppiaineen hallintaa kuin kurssien tai opintojaksojen arvosanoista määräytyvä oppiaineen arvosana edellyttää, arvosanaa korotetaan. Tentti ei voi laskea päättöarvosanaa. Myös opettaja voi korottaa opiskelijan päättöarvosanaa, jos viimeiset opintosuoritukset antavat siihen aihetta. Myös koulukohtaisten kurssien valinnaisten opintojen osaaminen voidaan ottaa silloin huomioon. 

Lukion päättötodistus

Lukion päättötodistus annetaan opiskelijalle, joka on suorittanut lukion oppimäärän hyväksytysti. Opiskelijan tulee suorittaa vähintään 75 kurssia, kaikki pakolliset kurssit ja 10 valtakunnallista syventävää kurssia. Syksyllä 2021 käyttöön otettavan opetussuunnitelman mukaan opiskelijan tulee suorittaa vähintää 150 opintopistettä, kaikki pakolliset opintojaksot sekä vähintään 20 opintopistettä valtakunnallisia valinnaisia opintoja. 

Lukion tai ammatillisen oppilaitoksen päättötodistus on edellytys ylioppilastutkintotodistuksen saamiselle.

Pakollisten oppiaineiden ja valinnaisten vieraiden kielten oppimääristä annetaan lukioasetuksen mukainen numeroarvosana. Opinto-ohjauksesta ja teemaopintojen kursseista sekä oppilaitoskohtaisista valinnaisista opintojaksoista annetaan suoritusmerkintä. Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden kurssin tai uuden opetusuunnitelman mukaan vain kaksi opintopistettä, sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää vain kaksi kurssia tai korkeintaan neljä opintopistettä.

Numeroarvosanan vaihtamisesta suoritusmerkinnäksi on ilmoitettava kirjallisesti. Kyseisen lomakkeen saat lukion opinto-toimistosta, jonne se on myös palautettava viimeistään kuukautta ennen todistuksenantopäivää.​

Opetussuunnitelmassa määritellyt muut lukion tehtävään soveltuvat opinnot arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Arvosanan tarkistaminen

Opiskelijan ollessa tyytymätön arviointiin, hän voi pyytää opinnoissa etenemistä koskevan päätöksen tai päättöarvioinnin uusimista rehtorilta. Rehtori ja opettajat päättävät uudesta arvioinnista. Kyseiseen uuteen päätöksen voi tarvittaessa pyytää arvioinnin oikaisua aluehallintovirastolta​. Päivitetty 08.07.2021 klo 21:04

KERAVAN LUKIO

www.lukio.kerava.fi

Käyntiosoite
Keskikatu 5
04200 Kerava

Postiosoite
PL 123, 04201 Kerava

REHTORIT

Reh​tori Pertti Tuomi 
040 318 2212

​Virka-apul​aisrehtori Ari Meriläinen
040 318 4241

​Apul​aisr​ehtori ​Anne Schroderus
040 318 2253

OPINTOTOIMISTO

puh. 040 318 2204
lukio@kerava.fi

Aukioloajat
ma-to klo 9.00-12.00 ja 13.00-15.00
pe suljettu