Yleistä

​Opetusjärje​s​​te​lyt

Lukuvuosi, kestoltaan 33 työviikkoa, on jaettu viiteen n. 7 viikon​ pituiseen opetusjaksoon. Lisäksi järjestetään elokuussa vapaaehtoinen puolen jakson mittainen kesäjakso. Jakson aikana opiskellaan yleensä kolmea tai neljää oppiainetta, kurssi jokaisesta. Opiskelijalla on jokaisella jaksolla eri lukujärjestys.

Opiskelun voi aloittaa minkä tahansa jakson alussa. Aiemmat opinnot otetaan huomioon opinto-ohjelmaa laadittaessa.

Maksut ja opintososi​aaliset edut

Varsinaiset opiskelijat tähtäävät opinnoissaan lukion päättötodistukseen tai ylioppilastutkinnon suorittamiseen. Heidän opiskelunsa turvataan valtion tuella, joten se on opiskelijalle maksutonta lukuunottamatta ylioppilastutkintoon liittyviä maksuja. Varsinaisena opiskelijana voi olla samanaikaisesti vain yhdessä toisen asteen oppilaitoksessa.

​Lisäksi lukiokoulutuksessa on aineopiskelijoita, joilla jo on ylioppilastutkinto tai jotka opiskelevat vain yksittäisiä oppiaineita. Aineopiskelija maksaa aineopiskelumaksun

​Lukiolaki määrittää opiskelun päätoimiseksi koko tutkinnon oppimäärän perusteella siten, että vasta 75 opintoviikon mittainen tutkinto on päätoimista opiskelua. Aikuisten lukiokoulutuksessa opiskeleva ei ole päätoiminen opiskelija eikä ole oikeutettu opinto- tai koulumatkatukeen eikä myöskään maksuttomaan ateriaan. Lukiolaisten liitosta voi tilata lukiolaiskortin, jolla saa alennuksia yksittäisistä matkoista, tapahtumista tai tuotteista. VR myöntää opiskelija-alennuksen myös aikuislukion opiskelijalle.

​Aikuislukion opinnot eivät estä työttömyysturvaa. Opintojen vuoksi ei voi kieltäytyä työhallinnon tarjoamasta työstä tai koulutuksesta.

Opintojen ohjaus

​Opintojen ohjaus on sekä henkilökohtaista että OPO-kurssilla tapahtuvaa ohjausta. 

Uusille opiskelijoille laaditaan opiskelusuunnitelma yhdessä opinto-ohjaajan kanssa. Ohjausaika varataan ilmoittautumisen yhteydessä tai sähköpostilla opinto-ohjaajalta.

Opintojen alussa opinto-ohjaaja auttaa suunnittelemaan opiskelijalle sopivan opinto-ohjelman, jossa sovitaan suoritettavat kurssit. Samalla voi neuvotella myös mahdollisten aiempien opintojen hyväksilukemisesta. Opintojen edetessä opiskelijaa autetaan sopivien kurssivalintojen tekemisessä.

Aikuisopiskelijan elämäntilanne saattaa muuttua ja nämä muutokset voivat vaikuttaa myös opintoihin. Siksi henkilökohtainen ohjaus on tärkeä osa opiskeluarkea.

Opintojen ohjaajan kanssa voi myös pohtia jatko-opintoja. Yksin ei kannata murehtia opintoasioita vaan tulla rohkeasti keskustelemaan ja kyselemään.

Myös erityisopettajalta saa tukea oppimiseen. Hän tekee tarvittaessa luki-testin ja kirjoittaa luki-lausunnon yo-kirjoituksia varten. Erityisopettaja antaa myös ohjeita opiskelutekniikan parantamiseen ja sopivan lukutekniikan harjoitteluun.


Päivitetty 30.06.2016 klo 09:51

KERAVAN LUKIO JA AIKUISLUKIO

www.lukio.kerava.fi
Käyntiosoite
Keskikatu 5
04200 Kerava

Postiosoite
PL 123, 04201 Kerava

​LUKION OPINTOTOIMISTO

Lukion opintotoimisto, 2. krs.
puh. 040 318 2204
lukio@kerava.fi

Aukioloajat
ma, ti, to klo 9.00-12.00 ja 13.00-15.00
ke 9.00-12.00 ja 13.00-18.00
pe suljettu

​​​​AIKUISLUKION OPINTOTOIMISTO

Aikuislukion opintotoimisto, 2. krs.
puh. 040 318 2431
lukio@kerava.fi

Aukioloajat
ma, ti ja to klo 9.00-12.00 ja 13.00-15.00
ke klo 9.00-12.00 ja 13.00-18.00
pe suljettu