Päättöarviointi

Huom! 
  • Aikuisten lukiokoulutuksen tutkintoon tähtäävät opinnot ovat päättyneet Keravan lukiossa. Tutkintoon tähtääviä aikuislukio-opintoja järjestetään mm. Järvenpäässä, Vantaalla, Helsingissä ja Hyvinkäällä.

Päättöarvioin​​ti ja päättötodistus

Päättötodistukseen oppiaineen päättöarvosana lasketaan opiskeltujen pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien aritmeettisena keskiarvona.​ Opiskelijalla saa olla suorittamistaan pakollisista ja valtakunnallisista syventävistä kursseista hylättyjä kurssiarvosanoja (arvosana 4) enintään seuraavasti:
1-2 kurssia ei hylättyjä
3-5 kurssia enintään 1
6-8 kurssia enintään 2
9+  kurssia enintään 3
Mitään suoritettuja valtakunnallisia kursseja ei voida poistaa päättötodistuksesta, vaikka ne olisivat hylättyjä tai laskisivat keskiarvoasi. Hylätyt koulukohtaiset kurssit eivät kerrytä kurssimäärää.


Päättöarvosan​an korottaminen

Jos opiskelija haluaa korottaa päättöarvosanaansa, hänen tulee ennen ylioppilaskoetta tai sen jälkeen osallistua suulliseen kuulusteluun eli tenttiin valitsemissaan oppiaineissa. Tentti voi pitää sisällään myös kirjallisen osion.
Mikäli opiskelija osoittaa tentissä suurempaa kypsyyttä ja parempaa oppiaineen hallintaa kuin kurssien arvosanoista määräytyvä oppiaineen arvosana edellyttää, arvosanaa korotetaan. Tentti ei voi laskea päättöarvosanaa. Myös opettaja voi korottaa opiskelijan päättöarvosanaa, jos viimeiset kurssisuoritukset antavat siihen aihetta. Myös koulukohtaisten syventävien kurssien ja soveltavien kurssien osaaminen voidaan ottaa silloin huomioon.


Lukion päättötodistus

Lukion päättötodistus annetaan opiskelijalle, joka on suorittanut lukion oppimäärän hyväksytysti. Opiskelijan tulee suorittaa vähintään 75 kurssia, kaikki pakolliset kurssit ja 10 valtakunnallista syventävää kurssia. Tuntijakokokeiluun osallistuvien tulee suorittaa 75 kurssia, joista pakollisia tulee olla 30-34 ja valtakunnallisia syventäviä kursseja vähintään 24. Lukion tai ammatillisen oppilaitoksen päättötodistus on edellytys ylioppilastutkintotodistuksen saamiselle.
Pakollisten oppiaineiden ja valinnaisten vieraiden kielten oppimääristä annetaan lukioasetuksen mukainen numeroarvosana. Opinto-ohjauksesta ja uuden opetussuunnitelman mukaisista teemaopintojen kursseista annetaan suoritusmerkintä. Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden kurssin, sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää vain kaksi kurssia.
Tuntijakokokeiluun osallistuva opiskelija ei ole oikeutettu saamaan suoritusmerkintää biologiasta, filosofiasta, historiasta, yhteiskuntaopista ja uskonnosta/elämänkatsomustiedosta.
Numeroarvosanan vaihtamisesta suoritusmerkinnäksi on ilmoitettava kirjallisesti. Kyseisen lomakkeen saat lukion opinto-toimistosta, jonne se on myös palautettava viimeistään kuukautta ennen todistuksenantopäivää.​
Opetussuunnitelmassa määritellyt muut lukion tehtävään soveltuvat opinnot arvioidaan suoritusmerkinnällä.


Arvosanan tarkistaminen

Opiskelijan ollessa tyytymätön arviointiin, hän voi pyytää opinnoissa etenemistä koskevan päätöksen tai päättöarvioinnin uusimista rehtorilta. Rehtori ja opettajat päättävät uudesta arvioinnista. Kyseiseen uuteen päätöksen voi tarvittaessa pyytää arvioinnin oikaisua aluehallintovirastolta​.

Päivitetty 11.08.2021 klo 13:25

KERAVAN LUKIO

www.lukio.kerava.fi

Käyntiosoite
Keskikatu 5
04200 Kerava

Postiosoite
PL 123, 04201 Kerava

REHTORIT

Reh​tori Pertti Tuomi 
040 318 2212

​Virka-apul​aisrehtori Ari Meriläinen
040 318 4241

​Apul​aisr​ehtori ​Anne Schroderus
040 318 2253

OPINTOTOIMISTO

puh. 040 318 2204
lukio@kerava.fi

Aukioloajat
ma-to klo 9.00-12.00 ja 13.00-15.00
pe suljettu