Opinnot

​Lukio-opintojen raken​​ne

Lukiokoulutuksen oppiaineet koostuvat pakollisista ja syventävistä kursseista. Lukion päättötodistuksen saadakseen opiskelijan on suoritettava aikuisten lukiokoulutuksessa yhteensä vähintään 44 kurssia. 

Alle 18-vuotiaana lu​kion aloittaneet

Alle 18-vuotiaana lukion aloittaneiden on suoritettava vähintään 48 kurssia, joista on vähintään yksi kurssi liikuntaa ja yksi terveystietoa sekä kaksi kurssia kuvataidetta tai musiikkia tai yksi kurssi kumpaakin. 

Alle 18-vuotiaana aloittaneeksi tulkitaan myös nuorten lukiossa aloittanut, mikäli aikuislukion opinnot alkavat alle vuoden kuluttua eroamisesta. Vähimmäismäärän 48 kurssin lisäksi opiskelija voi joutua suorittamaan enemmänkin, sillä aikuislukio vaatii opintoja samassa suhteessa kuin edellisen koulun 75 kurssista puuttuu.

Aikuisten lukiokoulutuksessa on lisäksi mahdollista opiskella yksittäisiä aineita / kursseja. Yhden oppiaineen pakolliset kurssit suoritettuaan opiskelija voi saada oppimäärätodistuksen.

Kurssita​rjottimet

Kurssitarjotin sisältää koko lukuvuoden työohjelman. Lähikursseista ja verkkokursseista on omat kurssitarjottimensa. Etenkin lähikurssitarjotinta voidaan joutua vuoden aikana muuttamaan. Kunkin jakson lähikurssit syntyvät, mikäli niille ilmoittautuu riittävästi (yleensä 10-15) opiskelijoita.

Tarjottimista on saatavilla paperisia versioita koulun verkkosivuilta ​ja opintotoimistosta. Kurssitarjotin on sähköisenä Wilmassa ja kursseille ilmoittautuminen tapahtuu sen kautta. Ilmoittautuminen tulisi tehdä hyvissä ajoin ennen jakson alkamista, jotta oppilaitoksella olisi tieto opiskelijamäärästä.

Suora linkki Wilmaan on 

wilma.edu.kerava.fi

Se löytyy myös oppilaitoksen verkkosivuilta etusivun pikalinkeistä.

Lähiku​rssit

Lähikurssin pituus on 14 kaksoistuntia opetusta, johon sisältyy loppukoe ja kokeen palautus. Erillistä koeviikkoa ei enää ole, vaan kokeet pidetään kurssin normaalin aikataulun puitteissa.

Lähiopetusta on neljänä iltana viikossa siten, että saman kurssin oppitunnit ovat tiistaisin ja torstaisin tai maanantaisin ja keskiviikkoisin. Opetusiltaan mahtuu yleensä kolme kaksoistuntia: klo 15.00-16.20, klo 16.30.-17.50  ja 18.00-19.20 (kaksoistunti = 2 x 40 min). 

Mikäli opiskelija on poissa lähikurssilta enemmän kuin kolme kertaa (3 x 2 tuntia), hänen tulee antaa opettajalle selvitys asiasta. Mikäli se ei ole riittävä tai sitä ei anneta, opettaja voi tulkita kurssisuorituksen keskeytyneeksi.

Verkkokur​ssit

Verkkokursseilla opetus tapahtuu Edison -oppimisympäristössä. Varsinaista lähiopetusta ei ole jollei siitä erikseen sovita opettajan kanssa. Edison -ohjelmaa voit käyttää miltä tahansa koneelta, jossa on nettiselain. Sieltä löytyvät mm. kurssien opiskeluohjeet, kurssimateriaalit, aikataulut, keskustelualue ja ryhmäposti. Edison käyttäjätunnukset ja salasanat lähetetään kurssille ilmoittautumisen jälkeen Wilmaan pikaviestillä tai saat ne opintotoimistosta.

Verkkokursseille ilmoittaudutaan kuten lähikursseillekin Wilman kautta.  Ilmoittautuminen avautuu aina kaksi viikkoa ennen jakson alkamista ja päättyy viikon kuluttua jakson alkamisesta. Verkkokurssin suorittamisen voi aloittaa jokaisen jakson alussa ja kurssi tulee suorittaa pääsääntöisesti yhden jakson aikana.

Lähikurssien poissaolokattoa vastaa verkkokursseilla velvollisuus tehdä kurssiin kuuluvat tehtävät hyväksytysti ja yhteydenpito opettajaan kurssin aikana. Jos opiskelija tarvitsee tukea verkkotehtävien tekemisessä voi hän sopia tukiopetuksesta kurssin opettajan​ kanssa.

Kokeeseen on oikeus osallistua vasta kun kaikki kurssiin kuuluvat tehtävät on tehty hyväksytysti. Verkkokurssien koepäivät löytyvät Työ- ja loma-ajoista.

Edison-oppimisympäristön, Wilman ja tietokoneen käytön perusopetukseen kannattaa jokaisen verkkokurssin suorittamista suunnittelevan osallistua. Aikuislukion aloitusinfoissa ilmoitetaan/ohjataan ohjelmien käyttöön. Myöhemmin verkko-opinnot aloittavat saavat perehdytyksen opinto-ohjaaja Nina Sinkon vastaanotolla. Sovi siis aika hänen kanssaan.

Suora linkki Edisoniin on

www.edison.fi

Se löytyy myös oppilaitoksen verkkosivuilta etusivun pikalinkeistä.

Muualla suor​itettujen kurssien hyväksiluku

Luokattoman nuorten lukiokoulutuksen pakollisista kursseista hyväksiluetaan kussakin aineessa aikuisten lukiokoulutuksen pakollisia vastaavat kurssit. Alle 18-vuotiaana lukion aloittaneen opiskelijan suoritukset hyväksiluetaan numeroarvosanoin.

Muualla suoritettuja kursseja voidaan hyväksilukea lukion oppimäärään kuuluviksi kursseiksi silloin, kun ne vastaavat laajuudeltaan ja sisällöltään pääosin aikuisten lukiokoulutuksessa suoritettuja kursseja. 

Toisen aikuislukion tai lukion aikuislinjan vastaavat kurssit hyväksytään sellaisinaan. Samoin loppuunsuoritetut oppimäärät voidaan pääsääntöisesti hyväksyä sellaisinaan. Arvosanalla 4 suoritettuja yksittäisiä kursseja ei voi hyväksilukea.

Opiskelijan tulee toimittaa hyväksilukuja varten todistusjäljennökset opintotoimistoon ennen opintojen alkua. Hyväksilukupäätöksen tekee rehtori.​

Uuden ja vanhan opetussuunnitelmien siirtymävaihe

Lukiokoulutuksessa on otettu 1.8.2016 alkaen käyttöön uusi opetussuunnitelma. Siirtymävaiheessa järjestetään sekä uuden että vanhan opetussuunnitelman mukaisia kursseja. Pääsääntöisesti opintojen alkupään kursseja ei enää järjestetä vanhan opetussuunnitelman mukaisesti ja vähitellen koko opetustarjonta järjestetään uuden opetussuunnitelman mukaisesti.

Opiskelija voi opiskella toisen opetussuunnitelman kurssin ja saada sen hyväksiluettua omiin opintoihinsa pakolliseksi / syventäväksi kurssiksi, jos vastaavuus löytyy vastaavuustaulukosta. Opintojen suunnittelussa saat tarvittaessa apua opinto-ohjaaja Nina Sinkolta.

 
Päivitetty 30.06.2016 klo 09:51

KERAVAN LUKIO JA AIKUISLUKIO

www.lukio.kerava.fi
Käyntiosoite
Keskikatu 5
04200 Kerava

Postiosoite
PL 123, 04201 Kerava

​LUKION OPINTOTOIMISTO

Lukion opintotoimisto, 2. krs.
puh. 040 318 2204
lukio@kerava.fi

Aukioloajat
ma, ti, to klo 9.00-12.00 ja 13.00-15.00
ke 9.00-12.00 ja 13.00-18.00
pe suljettu

​​​​AIKUISLUKION OPINTOTOIMISTO

Aikuislukion opintotoimisto, 2. krs.
puh. 040 318 2431
lukio@kerava.fi

Aukioloajat
ma, ti ja to klo 9.00-12.00 ja 13.00-15.00
ke klo 9.00-12.00 ja 13.00-18.00
pe suljettu