Arviointi

Huom! 
  • Aikuisten lukiokoulutuksen tutkintoon tähtäävät opinnot ovat päättyneet Keravan lukiossa. Tutkintoon tähtääviä aikuislukio-opintoja järjestetään mm. Järvenpäässä, Vantaalla, Helsingissä ja Hyvinkäällä.

Aikuislukiossa on käytössä​ vanha ja uusi opetussuunnitelma

Aikuislukiossa on käytössä kaksi opetussuunnitelmaa. Vanha opetussuunnitelma koskee opiskelijoita, jotka ovat aloittaneet opintonsa ennen 1.8.2016 ja uusi opetussuunnitelma koskee opiskelijoita, joiden opinnot ovat alkaneet 1.8.2016 jälkeen. Siirtymävaiheessa järjestetään molempien opetussuunnitelmien mukaisia kursseja ja kurssin arviointi tapahtuu sen opetussuunnitelman arviointiohjeistuksen mukaan, jonka mukainen kurssi on - vanhan opetussuunnitelman mukaiset kurssit on merkitty tarjottimeen v-alkuisella lyhenteellä.

Vanha opetussuunnitelm​a ja arviointi

Kurssit arvioidaan niiden päätyttyä. Kurssin alussa selvitetään arvioinnin ja sen pohjalta annettavan arvosanan perusteet. Lukion pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit arvioidaan lukioasetuksessa määritellyin numeroin 4:stä 10:een.

Koulukohtaiset syventävät kurssit arvioidaan pääsääntöisesti suoritusmerkinnällä(=S). Keskeytetty kurssi arvioidaan K-merkinnällä. Jos opiskelija on osallistunut koko kurssiin, mutta ei ole osallistunut loppukokeeseen tai jos häneltä puuttuu kurssin suorittamiseen vaadittavia tehtäviä, hän saa osallistumismerkinnän (=O).

Hylätyn arvosanan 4 saanut opiskelija on oikeutettu suorittamaan kurssin uudelleen osallistumalla vain loppukokeeseen tai uusintakuulusteluun. Jollei opiskelija pääse siitä läpi täytyy hänen käydä kurssi uudelleen kokonaisuudessaan.

Oppiaineen päättöarvosana määräytyy opiskelijan suorittamien pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien aritmeettisena keskiarvona.

Uusi opetussuunnitelma ja arviointi

​Opiskelijan kurssisuorituksesta annetaan arvosana kurssin päätyttyä. Annettava arvosana perustuu monipuoliseen näyttöön oppiaineen ja kurssin tavoitteiden saavuttamisesta. Kurssin arviointi ei koskaan perustu pelkästään yhteen tuotokseen, kuten kokeeseen. Erilaisten tuotosten lisäksi käytetään opiskelijan oppimisen ja työskentelyn havainnointia.

Yksittäisen kurssin arviointiperusteista opettaja päättää yhdessä opiskelijoiden kanssa kurssin alkaessa. Jokaiseen kurssiin kuuluu opiskelijan tekemä itsearviointi omasta oppimisestaan sekä vertaisarviointia.

Pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien arvosana annetaan numeroin lukuun ottamatta teemaopintojen kurssia, josta annetaan suoritusmerkintä (S = suoritettu, H = hylätty). Koulukohtaisista syventävistä kursseista annetaan arvosanaksi pääsääntöisesti suoritusmerkintä (S = suoritettu, H = hylätty).

Kesken oleva kurssisuoritus merkitään opiskelijahallinto-ohjelmaan merkinnällä T (täydennettävä), mikäli opiskelija voi uusintakoepäivään mennessä tietyn suorituksen tekemällä täydentää kurssinsa suorituksen. Painavasta (lähinnä terveydellisestä) syystä rehtori voi myöntää määräaikaan pidennyksen. Jos opiskelija on laiminlyönyt kurssin opiskelun niin oleellisesti, ettei kurssisuoritusta pystytä arvioimaan edes kohtuullisin täydennyksin, merkitään opintohallinto-ohjelmaan kurssin kohdalle L (lopetettu). Tällöin kurssin suoritus on aloitettava alusta uudelleen.

Itsenäisesti opiskellusta kurssista edellytetään hyväksytty arvosana.

Opiskelijalle annetaan pyynnöstä mahdollisuus hylätyn kurssiarvosanan korottamiseen osoittamalla osaamista kurssin keskeisissä tiedoissa ja taidoissa. Jokaisen jakson jälkeen järjestetään mahdollisuus osallistua uusintakuulusteluun. Hylättyä arvosanaa voi yrittää korottaa ainoastaan yhden kerran uusinnassa, sen jälkeen kurssi on suoritettava alusta alkaen uudelleen.   

Opiskelijalle annetaan mahdollisuus korottaa myös hyväksyttyä kurssiarvosanaa aina syyslukukauden ensimmäisessä uusintakuulustelussa. Lopulliseksi kurssiarvosanaksi tulee kyseisistä suorituksista parempi.

Päivitetty 11.08.2021 klo 13:26

KERAVAN LUKIO

www.lukio.kerava.fi

Käyntiosoite
Keskikatu 5
04200 Kerava

Postiosoite
PL 123, 04201 Kerava

REHTORIT

Reh​tori Pertti Tuomi 
040 318 2212

​Virka-apul​aisrehtori Ari Meriläinen
040 318 4241

​Apul​aisr​ehtori ​Anne Schroderus
040 318 2253

OPINTOTOIMISTO

puh. 040 318 2204
lukio@kerava.fi

Aukioloajat
ma-to klo 9.00-12.00 ja 13.00-15.00
pe suljettu