Opintojen rakenne

Huom! 
  • Aikuisten lukiokoulutuksen tutkintoon tähtäävät opinnot ovat päättyneet Keravan lukiossa. Tutkintoon tähtääviä aikuislukio-opintoja järjestetään mm. Järvenpäässä, Vantaalla, Helsingissä ja Hyvinkäällä.

Lukio-opintojen raken​​ne

Lukiokoulutuksen oppiaineet koostuvat pakollisista ja syventävistä kursseista. Lukion päättötodistuksen saadakseen opiskelijan on suoritettava aikuisten lukiokoulutuksessa yhteensä vähintään 44 kurssia. 

Alle 18-vuotiaana lu​kion aloittaneet

Alle 18-vuotiaana lukion aloittaneiden on suoritettava vähintään 48 kurssia, joista on vähintään yksi kurssi liikuntaa ja yksi terveystietoa sekä kaksi kurssia kuvataidetta tai musiikkia tai yksi kurssi kumpaakin. 

Alle 18-vuotiaana aloittaneeksi tulkitaan myös nuorten lukiossa aloittanut, mikäli aikuislukion opinnot alkavat alle vuoden kuluttua eroamisesta. Vähimmäismäärän 48 kurssin lisäksi opiskelija voi joutua suorittamaan enemmänkin, sillä aikuislukio vaatii opintoja samassa suhteessa kuin edellisen koulun 75 kurssista puuttuu.

Aikuisten lukiokoulutuksessa on lisäksi mahdollista opiskella yksittäisiä aineita / kursseja. Yhden oppiaineen pakolliset kurssit suoritettuaan opiskelija voi saada oppimäärätodistuksen.

Opetusjärje​s​​te​lyt

Lukuvuosi, kestoltaan 33 työviikkoa, on jaettu viiteen n. 7 viikon​ pituiseen opetusjaksoon. Lisäksi järjestetään oppilaitoksen omille opiskelijoille mahdollisuus suorittaa kesän aikana verkkokursseja joissain aineissa. Opiskelijalla on jokaisella jaksolla eri lukujärjestys.

Opiskelun voi aloittaa minkä tahansa jakson alussa. Aiemmat opinnot otetaan huomioon opinto-ohjelmaa laadittaessa.

Kurssita​rjottimet

Kurssitarjotin sisältää koko lukuvuoden työohjelman. Verkkokursseilla ja nuorten lukiokoulutuksen lähikursseilla on omat kurssitarjottimensa. Etenkin lähikurssitarjotinta voidaan joutua vuoden aikana muuttamaan. 

Tarjottimet ovat koulun verkkosivuilla pdf-muotoisina. Kurssitarjotin on sähköisenä wilmassa ja kursseille ilmoittautuminen tapahtuu sen kautta. Ilmoittautuminen tulisi tehdä hyvissä ajoin ennen jakson alkamista, jotta oppilaitoksella olisi tieto opiskelijamäärästä. Kursseille ilmoittautumisohjeet saat aikuislukion perehdytystilaisuudessa ja opinto-ohjaajalta.

Verkko- ja lähiopetus

Opinnot voi suorittaa verkkokursseina, jolloin opiskelu on ajasta ja paikasta riippumatonta. Opiskelijalla on mahdollisuus osallistua myös nuorten lukiokoulutuksen ryhmissä lähiopetuksen kursseille, jolloin oppitunnit ovat klo 8.20-16.00 välillä päivällä.

Verkkokursseilla opetus tapahtuu Office365-ohjelmassa. Sieltä löytyvät mm. kurssien opiskeluohjeet, kurssimateriaalit, aikataulut ja ryhmäposti. Käyttäjätunnukset ja salasanat saat aikuislukion perehdytystilaisuudessa, jossa myös saat opastuksen ohjelman käyttöön.

Verkkokursseille ilmoittaudutaan wilman kautta. Opinto-ohjaaja ohjeistaa ilmoittautumisen aikuislukion perehdytystilaisuudessa ja häneltä saa tarvittaessa ilmoittautumisohjeet.

Lähikurssien poissaolokattoa vastaa verkkokursseilla velvollisuus tehdä kurssiin kuuluvat tehtävät hyväksytysti ja yhteydenpito opettajaan kurssin aikana. Jos opiskelija tarvitsee tukea verkkotehtävien tekemisessä voi hän sopia tukiopetuksesta kurssin opettajan​ kanssa.

Kokeeseen on oikeus osallistua vasta kun kaikki kurssiin kuuluvat tehtävät on tehty hyväksytysti. Yleistenttien aikataulut ovat kohdassa Työ- ja loma-ajat.

Muualla suor​itettujen kurssien hyväksiluku

Luokattoman nuorten lukiokoulutuksen pakollisista kursseista hyväksiluetaan kussakin aineessa aikuisten lukiokoulutuksen pakollisia vastaavat kurssit. Alle 18-vuotiaana lukion aloittaneen opiskelijan suoritukset hyväksiluetaan numeroarvosanoin.

Muualla suoritettuja kursseja voidaan hyväksilukea lukion oppimäärään kuuluviksi kursseiksi silloin, kun ne vastaavat laajuudeltaan ja sisällöltään pääosin aikuisten lukiokoulutuksessa suoritettuja kursseja. 

Toisen aikuislukion tai lukion aikuislinjan vastaavat kurssit hyväksytään sellaisinaan. Samoin loppuunsuoritetut oppimäärät voidaan pääsääntöisesti hyväksyä sellaisinaan. Arvosanalla 4 suoritettuja yksittäisiä kursseja ei voi hyväksilukea.

Opiskelijan tulee toimittaa hyväksilukuja varten todistusjäljennökset opintotoimistoon ennen opintojen alkua. Hyväksilukupäätöksen tekee rehtori.​

Uuden ja vanhan opetussuunnitelmien siirtymävaihe

Lukiokoulutuksessa on otettu 1.8.2016 alkaen käyttöön uusi opetussuunnitelma. Siirtymävaiheessa järjestetään sekä uuden että vanhan opetussuunnitelman mukaisia kursseja. Pääsääntöisesti opintojen alkupään kursseja ei enää järjestetä vanhan opetussuunnitelman mukaisesti ja vähitellen koko opetustarjonta järjestetään uuden opetussuunnitelman mukaisesti.

Opiskelija voi opiskella toisen opetussuunnitelman kurssin ja saada sen hyväksiluettua omiin opintoihinsa pakolliseksi / syventäväksi kurssiksi, jos vastaavuus löytyy vastaavuustaulukosta. Opintojen suunnittelussa saat tarvittaessa apua opinto-ohjaaja Nina Sinkolta.

Maksut ja opintososi​aaliset edut

Varsinaiset opiskelijat tähtäävät opinnoissaan lukion päättötodistukseen tai ylioppilastutkinnon suorittamiseen. Heidän opiskelunsa turvataan valtion tuella, joten se on opiskelijalle maksutonta lukuunottamatta ylioppilastutkintoon liittyviä maksuja. Varsinaisena opiskelijana voi olla samanaikaisesti vain yhdessä toisen asteen oppilaitoksessa.

​Lisäksi lukiokoulutuksessa on aineopiskelijoita, joilla jo on ylioppilastutkinto tai jotka opiskelevat vain yksittäisiä oppiaineita. Aineopiskelija maksaa aineopiskelumaksun

​Lukiolaki määrittää opiskelun päätoimiseksi koko tutkinnon oppimäärän perusteella siten, että vasta 75 opintoviikon mittainen tutkinto on päätoimista opiskelua. Aikuisten lukiokoulutuksessa opiskeleva ei ole päätoiminen opiskelija eikä ole oikeutettu opinto- tai koulumatkatukeen eikä myöskään maksuttomaan ateriaan. Lukiolaisten liitosta voi tilata lukiolaiskortin, jolla saa alennuksia yksittäisistä matkoista, tapahtumista tai tuotteista. VR myöntää opiskelija-alennuksen myös aikuislukion opiskelijalle.

​Aikuislukio-opiskelijan tulee selvittää opintojen vaikutus työttömyysturvaansa ennen opintojen alkua. 

Opintojen ohjaus

Opinto-ohjaus on sekä henkilökohtaista että OPO-kurssilla tapahtuvaa ohjausta. 

Uusille opiskelijoille laaditaan opiskelusuunnitelma yhdessä opinto-ohjaajan kanssa. Ohjausaika varataan perehdytystilaisuudessa tai sähköpostilla opinto-ohjaajalta.

Opintojen alussa opinto-ohjaaja auttaa suunnittelemaan opiskelijalle sopivan opinto-ohjelman, jossa sovitaan suoritettavat kurssit. Samalla voi neuvotella myös mahdollisten aiempien opintojen hyväksilukemisesta. Opintojen edetessä opiskelijaa autetaan sopivien kurssivalintojen tekemisessä.

Aikuisopiskelijan elämäntilanne saattaa muuttua ja nämä muutokset voivat vaikuttaa myös opintoihin. Siksi henkilökohtainen ohjaus on tärkeä osa opiskeluarkea.

Opinto-ohjaajan kanssa voi myös pohtia jatko-opintoja. Yksin ei kannata murehtia opintoasioita vaan tulla rohkeasti keskustelemaan ja kyselemään.

Erityisopettajan palvelut

Myös erityisopettajalta saa tukea oppimiseen. Hän tekee tarvittaessa luki-testin ja kirjoittaa luki-lausunnon yo-kirjoituksia varten. Erityisopettaja antaa myös ohjeita opiskelutekniikan parantamiseen ja sopivan lukutekniikan harjoitteluun.


Päivitetty 11.08.2021 klo 13:24

KERAVAN LUKIO

www.lukio.kerava.fi

Käyntiosoite
Keskikatu 5
04200 Kerava

Postiosoite
PL 123, 04201 Kerava

REHTORIT

Reh​tori Pertti Tuomi 
040 318 2212

​Virka-apul​aisrehtori Ari Meriläinen
040 318 4241

​Apul​aisr​ehtori ​Anne Schroderus
040 318 2253

OPINTOTOIMISTO

puh. 040 318 2204
lukio@kerava.fi

Aukioloajat
ma-to klo 9.00-12.00 ja 13.00-15.00
pe suljettu