Ylioppilastutkinto

​​​​​Ylioppilasopas 

Opas ylioppilastutkintoon osallistuvalle lv. 2017-18 (päivitetty 24.10.2017)

​Ylioppilastutkinnon sisältö

​Kaikille pakollisena kokeena on kirjoitettava äidinkielen koe tai suomi toisena kielenä -koe. Lisäksi on kirjoitettava kolme seuraavista aineista: toinen kotimainen kieli, vieras kieli, matematiikka tai reaaliaineenkoe. Ylimääräisten kokeiden määrää ei ole rajoitettu. Toisessa kotimaisessa kielessä, vieraissa kielissä ja matematiikassa järjestetään vaativuudeltaan kahden eri tason mukaisia kokeita.

​Kokelas saa lukio-opinnoistaan riippumatta valita kumpaan kokeeseen hän osallistuu. Vähintään yhdessä pakollisessa kokeessa on kuitenkin suoritettava vaativampi koe. Kokeen tasoa ei saa vaihtaa tutkinnon ollessa kesken paitsi, jos pakollisesta kokeesta on tullut hylätyksi. Tällöinkin tutkinnossa on kuitenkin oltava yksi vaativamman tason mukainen koe.

​Ylioppilastutkinnon voi suorittaa kokonaisuudessaan yhdellä kertaa, mutta sen suorittamisen voi myös hajauttaa suoritettavaksi enintään kolmena perättäisenä tutkintokerta­na.

Osallistumisoikeus

Opiskelijalla on oikeus osallistua tutkinnon kokeeseen, kun hän on opiskellut ennen kirjalli­seen kokeeseen osallistumista vähintään asianomaisen oppiaineen pakolliset kurssit. Vieraan kielen lyhyen oppimäärän kokeeseen osallistuminen edellyttää vähintään​​ kolmen kurssin suorittamista. Ylioppilastutkintoon voi myös osallistua sellainen opiskelija, jolla rehtori katsoo olevan edellytykset kokeesta selviytymiseen, vaikkei hänellä olisi edellä mainittuja suorituksia.

Uusiminen ja täydentäminen

​Hylätyn pakollisen kokeen saa uusia kaksi kertaa tutkintokertaa välittömästi seuraavan kolmen tutki​​ntokerra​n aikana. Hylätyn ylimääräisen kokeen saa uusia kaksi kertaa ilman aikarajaa. Hyväksytyn kokeen saa uusia kerran. Valmista ylioppilastutkintoa saa ilman aikarajoitusta myöhemmin täydentää.

Arvosanat

​Yleisarvosanaa ei ylioppilaskokeesta anneta. Kukin ylioppilaskoe arvostellaan seuraavasti: laudatur (l), eximi​a cum laude approbatur (e), magna cum laude approbatur (m), cum laude approbatur (c), lubenter approbatur (b), approbatur (a), improbatur (i)

Ylioppilastutkintotodistus

​Ylioppilastutkintotodistus annetaan opiskelijalle, joka on suorittanut hyväksytysti tutkinnon pakolliset kokeet. Yksi pakollisista kokeista voi myös olla hylätysti suoritettu, jos o​piskelija saa muista kirjoittamistaan aineista riittävästi kompensaatiopisteitä.

​Ylioppilastutkintotodistuksen saaminen edellyttää lisäksi, että opiskelija on oikeutettu saamaa​n lukion päättötodistuksen tai toisen asteen ammatillisen tutkintotodistuksen ja on suorittanut ylioppilastutkintolautakunnan määräysten mukaiset tutkintomaksut kokonaisuudessaan.

Aikatauluja ja ohjeita

Yo-infot

Sähköisen yo-kokeen harjoittelu kevään 2018 kirjoituksia varten

  • ke 7.3.2018 sähköisen yo-kokeen harjoittelu klo 14.30 tila 1.67

Penkkarit ja Wanhojen tanssit

Ylioppilasjuhlat

Syksy 2017

  • Ylioppilasjuhlaharjoitukset ma 4.12.2017 klo 18.00
  • Ylioppilasjuhlat ti 5.12.2017 klo 18.00

​Kevät 2018

  • Ylioppilasjuhlajuhlaharjoitukset pe 1.6.2018 klo 18.00 (kesto n. 1 tunti)
  • Ylioppilasjuhlat la 2.6.2018 klo 11.00 (kesto n. 2 tuntia)

Sähköinen ylioppilastutkinto

​Ylioppilaskoe muuttuu sähköiseksi vaiheittain vuosina 2016–2019. Ensimmäiset sähköiset ylioppilaskokeet olivat syksyllä 2016, ja kevääseen 2019 mennessä​ kaikki kokeet tehdään sähköisesti. Sähköinen ylioppilaskoe tehdään tietokoneella, ja vastaukset tallennetaan välityspalvelimelle. Jokainen sähköistä koetta tekevä kokelas tarvitsee siis kokeen ajaksi käyttöönsä tietokoneen, jolla hän suorittaa kokeen.

Sähköisen ylioppilastutkinnon aikataulu

 

Päivitetty 07.02.2018 klo 13:29

KERAVAN LUKIO JA AIKUISLUKIO

www.lukio.kerava.fi
Käyntiosoite
Keskikatu 5
04200 Kerava

Postiosoite
PL 123, 04201 Kerava

​LUKION OPINTOTOIMISTO

Lukion opintotoimisto, 2. krs.
puh. 040 318 2204
lukio@kerava.fi

Aukioloajat
ma, ti, to klo 9.00-12.00 ja 13.00-15.00
ke 9.00-12.00 ja 13.00-18.00
pe suljettu

​​​​AIKUISLUKION OPINTOTOIMISTO

Aikuislukion opintotoimisto, 2. krs.
puh. 040 318 2431
lukio@kerava.fi

Aukioloajat
ma, ti ja to klo 9.00-12.00 ja 13.00-15.00
ke klo 9.00-12.00 ja 13.00-18.00
pe suljettu