Verkko-opiskelu

​​​Verkkokursseille ilmoittautuminen

​Oppilaitoksen omat opiskelijat ilmoittautuvat wilman kautta kursseille.
Ulkopuoliset opiskelijat, jotka eivät vielä ole opiskelijoina oppilaitoksessamme, ilmoittautuvat ensimmäisen kerran sähköisen ilmoittautumisen kautta tai henkilökohtaisesti opintotoimistoon. Tämän jälkeen he ilmoittautuvat wilman kautta kursseille ohjeen mukaisesti. Oppimisympäristö Edisonin ja wilman käyttäjätunnukset ja salasanat saat opintotoimistosta.

Uusia opiskelijoita koskevat aikuislukion ilmoittautumisohjeet, lue ne huolellisesti läpi.

Verkkokurssien maksut ovat samat kuin lähiopetuksessakin.

Ohjeita verkkokurssien suorittamiselle

​Aluksi

​Verkkokurssit ovat joustava tapa suorittaa lukion kursseja. Työmäärä verkkokurssilla vastaa lähikurssin työmäärää. Verkkokurssin suorittaminen vaatii kykyä omaksua asioita ja tehdä työtä itsenäisesti sekä ottaa vastuuta oman opiskelun etenemisestä. Olennaisen tärkeää on aikatauluttaa työskentely koko kurssin ajalle. Verkkokurssit ovat Edison-oppimisympäristössä. Tehtävät voivat olla yksilöllisiä tai ryhmässä tehtäviä.

Kurssille ilmoittaudutaan wilmassa verkkokurssitarjottimen kautta. Ilmoittautuminen alkaa aina 2 viikkoa ennen kunkin jakson alkamista ja päättyy viimeistään kolme päivää ennen jakson alkamista.

​Kurssin opettajaan voit tarvittaessa olla yhteydessä sähköpostilla tai wilman pikaviestillä. Opettaja voi lisäksi ilmoittaa Edisonissa muita yhteydenottotapoja, kuten puhelinnumeron.

Opettaja lisää sinut kurssille Edisonissa ​sen jakson alussa, jossa suoritat kurssin. Kirjautuessasi sisään Edisoniin näet Kurssit-kuvakkeen työpöydällä. Kun klikkaat kyseistä kuvaketta, näet sinulle avoimet kurssit. Jos kurssia ei näy, ota yhteyttä opettajaasi. Kurssin Johdanto-kuvakkeen takaa löydät ohjeet kurssin suorittamiseksi. Lue ne huolellisesti ja noudata niitä.

Kurssin suorittamin​en

​Verkkokurssilla opiskelu perustuu tehtävien tekemiseen. Tehtävät palautetaan Edisonin kautta tai muulla opettajan määräämällä tavalla arvioitavaksi. Opettaja antaa niistä palautetta joko Edisonin välityksellä tai muulla ilmoittamallaan tavalla. Noudata opettajan tehtäville asettamia määräaikoja ja ota yhteyttä opettajaan heti, jos näyttää siltä, ettet saa jotakin tehtävää ajoissa valmiiksi. Verkkokurssien aikataulu on laadittu niin, että niiden suorittaminen ajoittuu yhdelle jaksolle. Opettaja voi poistaa verkkokurssilta opiskelijan, joka ei palauta tehtäviä määräajassa eikä sovi ajoissa opettajan kanssa muusta aikataulusta.

Verkkokurssiin voi sisältyä myös pakollista lähiopetusta, kuten esimerkiksi kokeellisen työskentelyn oppitunti luonnontiedekursseilla.

Kurssikoe ja koke​en palautus

​Kurssin verkkotehtävät tulee tehdä hyväksytysti ja palauttaa ajallaan ennen kurssikokeeseen osallistumista. Kurssikoe voi olla muodoltaan esimerkiksi perinteinen, sähköinen tai suullinen koe.

Jokaisen jakson lopussa on yksi erillinen koetilaisuus verkkokurssien suorittajille klo 16.30, päivämäärät löytyvät sivulta työ- ja loma-ajat. Kokeen voi tehdä myös päivälukion koeviikolla klo 8.30–11.30 pidettävissä koetilaisuuksissa tai jakson vaihtumisen jälkeen pidettävissä uusintakuulusteluissa. Ilmoittaudu verkkokurssin koetilaisuuteen tai uusintakokeeseen Wilman tentit-kohdassa viimeistään viikkoa ennen koepäivämäärää. Jos haluat tehdä kokeen muussa koetilaisuudessa, sovi siitä verkkokurssin opettajan kanssa viimeistään viikkoa ennen haluamaasi koepäivää Wilma-viestillä.

Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi koetilaisuudessa.

Koe on noudettavissa opintotoimistosta viimeistään kahden viikon kuluttua kokeesta. Jos opiskelija haluaa, että koe postitetaan tarkistamisen jälkeen hänelle kotiin, hänen on tuotava kokeeseen osoitteella ja postimerkillä varustettu kirjekuori.

Jos koe ei mene ensimmäisellä yrittämällä läpi, kokeen voi uusia yhden kerran. Uusintakokeeseen on erikseen ilmoittauduttava. Uusintojen ajankohdat ja ilmoittautumisaikataulun löydät sivulta työ- ja loma-ajat.

Verkkokurssien tuki

​Verkkokurssin opettajan työhön kuuluu opiskelijoiden ohjaaminen verkon välityksellä. Voit pyytää apua opettajalta mihin tahansa kurssiin liittyvään asiaan tai tehtävään. Edisonissa voi olla myös erillinen keskustelualue kysymyk​sille, jolloin muutkin opiskelijat näkevät opettajan vastauksen kysymykseen.

Voit sopia opettajan kanssa erillisestä tukiopetuksesta, jos verkon välityksellä tapahtuva ohjaus ei tunnu riittävän. Opettaja voi myös ehdottaa tietylle lähiopetuskurssin tunnille osallistumista.

 

Päivitetty 07.12.2017 klo 15:17

KERAVAN LUKIO JA AIKUISLUKIO

www.lukio.kerava.fi
Käyntiosoite
Keskikatu 5
04200 Kerava

Postiosoite
PL 123, 04201 Kerava

​LUKION OPINTOTOIMISTO

Lukion opintotoimisto, 2. krs.
puh. 040 318 2204
lukio@kerava.fi

Aukioloajat
ma, ti, to klo 9.00-12.00 ja 13.00-15.00
ke 9.00-12.00 ja 13.00-18.00
pe suljettu

​​​​AIKUISLUKION OPINTOTOIMISTO

Aikuislukion opintotoimisto, 2. krs.
puh. 040 318 2431
lukio@kerava.fi

Aukioloajat
ma, ti ja to klo 9.00-12.00 ja 13.00-15.00
ke klo 9.00-12.00 ja 13.00-18.00
pe suljettu