Verkko-opiskelu

Verkkokursseille ilmoittautuminen

Verkkokursseille ilmoittautuminen alkaa aina 2 viikkoa ennen kunkin jakson alkamista ja päättyy viimeistään kolme päivää ennen jakson alkamista.

Oppilaitoksen omat opiskelijat ilmoittautuvat lähettämällä Wilma-viestin omalle opinto-ohjaajalle. 

Ulkopuoliset opiskelijat, jotka eivät vielä ole opiskelijoina oppilaitoksessamme, ilmoittautuvat ensimmäisen kerran sähköisen ilmoittautumisen kautta tai henkilökohtaisesti opintotoimistoon. Tämän jälkeen he ilmoittautuvat kursseille Wilma-viestillä opinto-ohjaajalle. Opinnoissa tarvittavat käyttäjätunnukset ja salasanat saat opintotoimistosta.

Uusia opiskelijoita koskevat aikuislukion ilmoittautumisohjeet, lue ne huolellisesti läpi. Aineopiskelijat maksavat opinnoistaan aineopiskelumaksun, jonka ohjeet löydät linkistä maksut. Aineopiskelumaksu on maksettava, jos olet ilmoittautuneena verkkokurssille jakson alkamispäivänä riippumatta siitä, saatko kurssin suoritettua vai et. Koko lukion oppimäärää suorittaville tutkinto-opiskelijoille verkkokurssit ovat muiden kurssien tapaan maksuttomia.

Ohjeita verkkokurssien suorittamiselle

Aluksi

Verkkokurssit ovat joustava tapa suorittaa lukion kursseja. Työmäärä verkkokurssilla vastaa lähikurssin työmäärää. Verkkokurssin suorittaminen vaatii kykyä omaksua asioita ja tehdä työtä itsenäisesti sekä ottaa vastuuta oman opiskelun etenemisestä. Olennaisen tärkeää on aikatauluttaa työskentely koko kurssin ajalle. Verkkokurssit ovat Office365-ympäristössä. Tehtävät voivat olla yksilöllisiä tai ryhmässä tehtäviä.

Kurssin opettajaan voit tarvittaessa olla yhteydessä sähköpostilla tai wilman pikaviestillä. Opettaja voi lisäksi ilmoittaa oppimisympäristössä muita yhteydenottotapoja, kuten puhelinnumeron.

Opettaja lisää sinut verkkokurssille sen jakson alussa, jossa suoritat kurssin. Kirjautuessasi sisään Office365:n näet OneNote-kuvakkeen työpöydällä. Kun klikkaat kyseistä kuvaketta, näet sinulle avoimet kurssit. Jos kurssia ei näy, ota yhteyttä opettajaasi. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä. 

Kurssin suorittaminen

Verkkokurssilla opiskelu perustuu tehtävien tekemiseen. Tehtävät palautetaan opettajan määräämällä tavalla arvioitavaksi. Opettaja antaa niistä palautetta joko sähköisesti tai muulla ilmoittamallaan tavalla. Noudata opettajan tehtäville asettamia määräaikoja ja ota yhteyttä opettajaan heti, jos näyttää siltä, ettet saa jotakin tehtävää ajoissa valmiiksi. Verkkokurssien aikataulu on laadittu niin, että niiden suorittaminen ajoittuu yhdelle jaksolle. Opettaja voi poistaa verkkokurssilta opiskelijan, joka ei palauta tehtäviä määräajassa eikä sovi ajoissa opettajan kanssa muusta aikataulusta.

Verkkokurssiin voi sisältyä myös pakollista lähiopetusta, kuten esimerkiksi kokeellisen työskentelyn oppitunti luonnontiedekursseilla.

Kurssikoe ja kokeen palautus

Kurssin verkkotehtävät tulee tehdä hyväksytysti ja palauttaa ajallaan ennen kurssikokeeseen osallistumista. Kurssikoe voi olla muodoltaan esimerkiksi perinteinen, sähköinen tai suullinen koe.

Kokeen voi tehdä päättöviikon koetilaisuuksissa tai yleistenteissä. Yleistenttien ja päättöviikkojen aikataulut löydät työ- ja loma-ajat linkistä. Ilmoittaudu yleistenttiin wilman Tentit-kohdassa viimeistään viikkoa ennen koepäivämäärää. Jos haluat tehdä kokeen muussa koetilaisuudessa, sovi siitä verkkokurssin opettajan kanssa viimeistään viikkoa ennen haluamaasi koepäivää Wilma-viestillä.

Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi koetilaisuudessa.

Koe on noudettavissa opintotoimistosta viimeistään kahden viikon kuluttua kokeesta. Jos opiskelija haluaa, että koe postitetaan tarkistamisen jälkeen hänelle kotiin, hänen on tuotava kokeeseen osoitteella ja postimerkillä varustettu kirjekuori.

Jos koe ei mene ensimmäisellä yrittämällä läpi, kokeen voi uusia yhden kerran yleistentissä. Uusintaan on erikseen ilmoittauduttava.

Verkkokurssia ei voi suorittaa hylätyllä arvosanalla (4) – et siis saa verkkokurssista suoritusmerkintää, ennen kuin olet tehnyt kaikki kurssin osat hyväksytysti ja kurssiarvosanaksi tulee vähintään 5.

Verkkokurssien tuki

Verkkokurssin opettajan työhön kuuluu opiskelijoiden ohjaaminen verkon välityksellä. Voit pyytää apua opettajalta mihin tahansa kurssiin liittyvään asiaan tai tehtävään. Office365:ssä voi olla myös erillinen keskustelualue kysymyksille, jolloin muutkin opiskelijat näkevät opettajan vastauksen kysymykseen.

Voit sopia opettajan kanssa erillisestä tukiopetuksesta, jos verkon välityksellä tapahtuva ohjaus ei tunnu riittävän. Opettaja voi myös ehdottaa tietylle lähiopetuskurssin tunnille osallistumista.
Päivitetty 22.06.2021 klo 11:49

KERAVAN LUKIO

www.lukio.kerava.fi

Käyntiosoite
Keskikatu 5
04200 Kerava

Postiosoite
PL 123, 04201 Kerava

REHTORIT

Reh​tori Pertti Tuomi 
040 318 2212

​Virka-apul​aisrehtori Ari Meriläinen
040 318 4241

​Apul​aisr​ehtori ​Anne Schroderus
040 318 2253

OPINTOTOIMISTO

puh. 040 318 2204
lukio@kerava.fi

Aukioloajat
ma-to klo 9.00-12.00 ja 13.00-15.00
pe suljettu