Kuraattori

​Vastaava kuraattori on tavoitettavissa lukiolla kolmena päivänä viikossa, tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin. Ajanvaraus kuraattoritapaamiseen pyydetään joko puhelimitse tai sähköisesti (esim. Wilma-viesti). Opiskelija voi tulla varaamaan ajan kuraattorille myös henkilökohtaisesti. Vastaavasti kuraattoriin voivat ottaa yhteyttä myös opiskelijan vanhemmat tai opettajat.

Kuraattorin työhuone löytyy oppilaitoksen ensimmäisestä kerroksesta, oppilashuollon siivestä. 

Kuraattori on koulussa työskentelevä sosiaalityön asiantuntija. Kuraattorin työn perustarkoituksena on edistää ja tukea nuorten koulunkäyntiä, oppimista ja psyykkistä hyvinvointia. Työssä painottuu opiskelijoiden elämäntilanteiden kokonaisvaltainen ymmärrys sekä sosiaalisten suhteiden merkitys hyvinvoinnin taustalla. 

Kuraattori voi tavata opiskelijoita joko heidän omasta pyynnöstään mutta myös opettajien tai vanhempien toiveesta. Tapaamiset perustuvat aina opiskelijan vapaaehtoisuuteen.

Kuraattorin tapaamisen aihe voi liittyvä esimerkiksi opiskelijan poissaoloihin ja opiskelumotivaation laskuun, jolloin opiskelija voi pohtia poissaoloihin liittyviä syitä yhdessä kuraattorin kanssa. Kuraattori voi toimia opiskelijan tukena vaikeassa elämäntilanteessa ja auttaa sosiaalisiin suhteisiin liittyvissä ongelmissa. Kuraattori voi auttaa myös erilaisten sosiaalietuuksien selvittämisessä tai esimerkiksi asunnon hakuun liittyvissä asioissa. 

Tarpeen mukaan voi kuraattori tehdä opiskelijan luvalla yhteistyötä oppilaitoksen muun henkilökunnan kanssa. Yhteistyötä voidaan tehdä myös oppilaitoksen ulkopuolisten viranomaisten kanssa (esim. Kela, kunnan nuorisopalvelu, järjestöt).​

​Vastaava kuraattori​

Matti Määttänen
040 3183603
matti.maattanen@kerava.fi

  • Lukiokoulutuksen opiskelijat
  • Vastaanottoajat lukiolla
    tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 8.00-15.00
  • voit sopia ajan myös puhelimitse, sähköpostilla tai wilma-viestilläKuraattori

Miila Anttila
040 318 2189
miila.anttila(at)kerava.fi

  • Aikuisten perusopetuksen ja maahanmuuttajakoulutuksen opiskelijat
  • Vastaanotto sovitaan puhelimitse, sähköpostilla ja wilma-viestillä

Päivitetty 13.12.2017 klo 14:53

KERAVAN LUKIO JA AIKUISLUKIO

www.lukio.kerava.fi
Käyntiosoite
Keskikatu 5
04200 Kerava

Postiosoite
PL 123, 04201 Kerava

​LUKION OPINTOTOIMISTO

Lukion opintotoimisto, 2. krs.
puh. 040 318 2204
lukio@kerava.fi

Aukioloajat
ma, ti, to klo 9.00-12.00 ja 13.00-15.00
ke 9.00-12.00 ja 13.00-18.00
pe suljettu

​​​​AIKUISLUKION OPINTOTOIMISTO

Aikuislukion opintotoimisto, 2. krs.
puh. 040 318 2431
lukio@kerava.fi

Aukioloajat
ma, ti ja to klo 9.00-12.00 ja 13.00-15.00
ke klo 9.00-12.00 ja 13.00-18.00
pe suljettu