Erityisopettaja

OPPIMISVAIKEUDET

Oppimisvaikeuksia voi esiintyä kaikilla lahjakkuustasoilla. Niitä arvioidaan olevan noin 20 %:lla väestöstä, eritasoisina.

Luki-vaikeus on yleinen oppimisvaikeus, arviolta 6-10 %:lla väestöstä. Ikä ja oppimishaasteet vaikuttavat siihen, miten oppimisvaikeus ilmenee.

Vaikeudet ovat usein perinnöllisiä, mutta voivat ilmetä samassakin perheessä hyvin erilaisina.

Oppimisvaikeus voi olla kapea-alainen (esim. vaikeuksia vain oikeinkirjoituksessa) tai vaikeudet voivat esiintyä samanaikaisesti (esim. lukeminen voi olla hidasta, kirjoittamisessa esiintyä virheitä sekä matematiikka ja vieraat kielet olla vaikeita).

Luki-vaikeus lukiolaisella

Opiskelijalla on ollut yleensä tuen tarvetta jo alakoulussa, esim. lukemaan oppimisessa ja oikeinkirjoituksessa. Vaikeuksia on voinut esiintyä myös matematiikassa ja vieraissa kielissä. Opiskelija on ehkä joutunut tekemään paljon työtä oppiakseen. Luki-vaikeus ei ole tullut esiin juuri sen vuoksi, että koulu on sujunut. Toisaalta on voinut olla myös niin, että lievät vaikeudet on voitettu, opinnot ovat sujuneet ja vasta yläasteen aikana luki-vaikeus on alkanut puskea esiin kun luettavan määrä on lisääntynyt ja kieli monimutkaistunut. Lukiossa vaikeudet voivat kohdentua tiettyihin oppiaineisiin mm. aineen vaativuuden, pohjatietojen ja oman kiinnostuksen perusteella.

"Suojaava" tekijä eli oppimista helpottava seikka onkin oma motivaatio ja kiinnostus. Esim. englanti voi olla helppoa, koska opiskelija kokee sen hyödylliseksi, kuulee sitä ja käyttää kieltä aktiivisesti peleissä tms.

Lukemaan oppimisen vaikeudet ovat voineet johtaa siihen, ettei lukeminen ole kiinnostanut -> kierre:

sanavaraston suppeus, vaikeuksia kirjallisessa ilmaisussa ja luetun ymmärtämisessä, myöskään lukemisessa tarvittava pitkäjänteisyys ei kehity.

Heikolla lukutaidolla on yhteys luetun ymmärtämisen vaikeuteen. Tällöin on syytä hyödyntää korvaavia menetelmiä tiedon omaksumiseen. Lukustrategiat ovat tärkeitä, ja myös teknistä lukutaitoa voi kehittää iästä riippumatta.

Osalla lukiolaisia luki-vaikeus on niin vaikea-asteinen, että he tarvitsevat/tarvitsisivat säännöllistä kuntoutusta.

​Tietoa oppimisvaikeuksista

Luki-vaikeus ja tukitoimet

Luki-vaikeus ja lausunnot sekä tukitoimet

Erityisop​ettaja

Satu Törrönen
040 318 4304
satu.torronen(at)kerava.fi
2. krs huone 1.32

Päivitetty 13.06.2019 klo 14:15

KERAVAN LUKIO JA AIKUISLUKIO

www.lukio.kerava.fi

Käyntiosoite
Keskikatu 5
04200 Kerava

Postiosoite
PL 123, 04201 Kerava

REHTORIT

Reh​tori Pertti Tuomi 
040 318 2212

​Virka-apul​aisrehtori Ari Meriläinen
040 318 4241

​Apul​aisr​ehtori ​Anne Schroderus
040 318 2253

OPINTOTOIMISTO

puh. 040 318 2204 tai 040 318 2431
lukio@kerava.fi

Aukioloajat
ma-to klo 9.00-12.00 ja 13.00-15.00
pe suljettu