Huoltajille

Vanhempainillat ja materiaalit

Wilma​n käyttäjätunnukset ja salasanat

  • Käytä tietokonetta tunnusten luomiseen. Et voi luoda tunnuksia mobiilisovelluksella. 
  • Huoltajien wilma-käyttäjätunnukset tehdään  vahvan tunnistautumisen kautta suomi.fi-palvelussa. 
  • Tarvitset tunnusten luomiseen verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen. Mikäli sinulla ei ole näitä käytössäsi, ota yhteys opintotoimistoon, jolloin saat ohjeet vaihtoehtoisella tavalla tunnistautumiseen.
  • Oheisessa linkissä ovat ohjeet huoltajien tunnusten luomiseen:
    Ohje huoltajien wilma-tunnusten tekemisestä vahvan tunnistautumisen avulla
  • ​Jos sinulla ilmenee ongelmia tunnusten luomisessa, ota yhteys opintotoimistoon.
  • Tunnukset ovat huoltajien henkilökohtaiset tunnukset ja tunnus luodaan huoltajan henkilökohtaisella sähköpostilla. Ethän käytä opiskelijan, toisen huoltajan tai oman työpaikkasi organisaatiopostin tunnusta.

Opiske​lu lukiossa

​Opiskelu lukiossa on nykyisin luokatonta ja kurssimuotoista. Opiskelija voi omilla valinnoillaan vaikuttaa paljon opintojensa suuntautumiseen ja etenemiseen. Tämä tuo mukanaan niin uudenlaista vapautta kuin vastuutakin. ​

Kurssimä​ärät

Lukio-opiskelijan tulee suorittaa lukion päättötodistuksen saadakseen 75 lukiokurssia, joista valtakunnallisia pakollisia kursseja on noin kaksi kolmannesta ja loput syventäviä sekä soveltavia kursseja. Syksyllä 2021 lukio-opintonsa aloittavien tulee suorittaa 150 opintopistettä, joista valtakunnallisia pakollisia opintojaksoja on noin kaksi kolmasosaa ja loput valtakunnallisia valinnaisia tai koulukohtaisia valinnaisia opintojaksoja.

Luokattomassakin lukiossa valtaosa opiskelijoista opiskelee kolme vuotta, mutta opintoja voi joko nopeuttaa tai hidastaa. Näistä suunnitelmista tulee neuvotella opinto-ohjaajan kanssa. 

Jaksot, kurssi​valinnat ja kokeet

Lukuvuosi jakautuu viiteen jaksoon, jossa opiskellaan opiskelijan omiin valintoihin perustuen tavallisesti 5-7 kurssia tai opintojaksoa. Kunkin jakson lopussa on ns. päättöviikko, johon ajoittuu jaksolla opiskeltujen kurssien sekä opintojaksojen päättökokeet. Kurssikertymää ja kurssiarvosanoja tai vastaavasti opintopisteiden kertymista ja arvosanoja voi seurata Wilmasta.

Ensimmäinen o​piskeluvuosi

Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana suositellaan opiskeltavaksi pääosin pakollisia opintojaksoja. Lukiota aloittaessa tärkeimmät valinnat kokevat matematiikan oppimäärän laajuutta (pitkä vai lyhyt matematiikka) ja kielivalintoja. 

Keravan lukiossa on mahdollista opiskella pitkä oppimäärä englannissa, ranskassa, saksassa sekä venäjässä  ja lyhty oppimäärä ranskassa, saksassa, venäjässä ja espanjassa. Myös joidenkin reaaliaineiden kohdalla kannattaa jo ensimmäisenä vuonna harkita, aikooko niistä opiskella lukioaikana pakollisten opintojaksojen lisäksi myös valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot.  

Toinen opiskeluvuo​si

Toisena opiskeluvuonna opinto-ohjelmat eriytyvät entistä enemmän omien valintojen mukaisiksi. Suuri osa opiskelijoista osallistuu joihinkin ylioppilastutkinnon kokeisiin jo kolmannen vuoden syksyllä ja toisen vuoden opinnot tulee suunnitella näitä kirjoituksia silmällä pitäen.  

Ylioppilastutkinto

Lukion oppimäärän suorittamisen lisäksi lukio-opiskelijat suorittavat yleensä myös ylioppilastutkinnon. Ylioppilastutkinnon kokeet voi hajauttaa kolmelle peräkkäiselle tutkintokerralle ja kirjoittamansa oppiaineet voi valita vapaammin kuin ennen. Ainoa pakollinen kirjoitettava aine on äidinkieli tai suomi toisena kielenä -koe, jonka lisäksi tutkintoon vaaditaan vielä kolme kirjoitettavaa ainetta. Nämä kolme ainetta valitaan yhdestä vieraan kielen kokeesta, yhdestä reaaliaineen kokeesta, matematiikan kokeesta ja toisen kotimaisen kielen kokeesta. Keväällä 2022 ylioppilastutkinnon aloittavien tulee kirjoittaa viisi ainetta, joista äidinkieli tai suomi toisena -kielenä koe on ainoa pakollinen. Loput neljä koetta valitaan vieraan kielen kokeesta, reaaliaineen kokeesta, matematiikan kokeesta ja toisen kotimaisen kielen kokeesta siten, että vähintään kolme edellä mainitusta neljästä kokeesta on mukana tutkinnossa. 


Päivitetty 23.08.2022 klo 11:14

KERAVAN LUKIO

www.lukio.kerava.fi

Käyntiosoite
Keskikatu 5
04200 Kerava

Postiosoite
PL 123, 04201 Kerava

REHTORIT

Reh​tori Pertti Tuomi 
040 318 2212

​Virka-apul​aisrehtori Ari Meriläinen
040 318 4241

​Apul​aisr​ehtori ​Anne Schroderus
040 318 2253

OPINTOTOIMISTO

puh. 040 318 2204
lukio@kerava.fi

Aukioloajat
ma-to klo 9.00-12.00 ja 13.00-15.00
pe suljettu