Esittävän taiteen linja

Hakemin​en ja valin​​​ta

Esittävän taiteen linja ei ole mukana kevään 2022 yhteishaussa.

Lukion yleislinja ja p​​ainotuslinjat​

Eri taideaineiden yhdistetty opetus on toteutuessaan ainutlaatuinen suomalaisella lukiokentällä. Opetuksen on tarkoitus tukea opiskelijoiden itsetuntemuksen kasvua sekä luovuutta ja rohkeutta toimia muuttuvan maailman uudistuvissa haasteissa. Esittävän taiteen painotuslinjalla mahdollistetaan myös keravalainen taideopetuksen jatkumo, jossa taideaineisiin suuntautuneet perusopetuksen oppilaat voivat jatkaa opinpolkuaan paikallisessa lukiossa.

Esittävän taite​​​en linja

Esittävän taiteen linjalla runsaiden koulukohtaisten kurssien lisäksi opiskelija voi suorittaa kuvataiteen, musiikin, draaman ja tanssin lukiodiplomin. Linjalla on opintojen aluksi kaksi esittävän taiteen kurssia, joiden jälkeen opiskelijat voivat valita eri taidemuotojen kursseja ja painottaa opintojaan ensisijaisesti valitsemansa osa-alueen mukaisesti. Kullakin vuosikurssilla valmistetaan eri taidemuotoja integroiva esitys. ​

Dra​ama

Draaman opinnoissa syvennytään teatterin tekemisen osa-alueisiin, näyttelijäntyön tekniikoihin ja draamaan taidesuuntauksena. Kursseilla perehdytään käsikirjoittamiseen, esityksen suunnitteluun ja toteuttamiseen, näyttämötekniikkaan, improvisaatioon ja teatterin eri suuntauksiin. Kaikilla vuosikursseilla toteutetaan esitys yhdessä muiden esittävän taiteen opiskelijoiden kanssa. Opiskelijan itsetunto, identiteetti ja esiintymiskokemus vahvistuvat. 

Musii​​kki

Musiikin opinnoissa keskitytään musisoimiseen erilaisissa ryhmissä ja tutustutaan eri musiikin lajeihin sekä tyyleihin. Kursseilla vahvistetaan elämyksellisesti opiskelijan musiikillisia taitoja ja tietoja. Keskeistä on opiskelijan oma ilmaisu, luovuus, vuorovaikutustaidot ja myönteisten kokemusten vahvistaminen. Opiskelijat tuottavat esityksiä muiden esittävän taiteen linjan opiskelijoiden kanssa ja esiintyvät koulun ulkopuolella erilaisissa tilaisuuksissa. Kursseilla tärkeintä on soittaminen, laulaminen, kuunteleminen sekä säveltäminen unohtamatta musiikin teoriaa.

Ta​nssi

Tanssin opinnoissa lukiolaiset saavat laadukasta ja monipuolista taidetanssin, esiintymisen, tanssi-ilmaisun, tanssitiedon ja koreografian opetusta.  Opiskelija saa mahdollisuuden kehittyä yksilöllisesti sekä osana ryhmää. Olennaista on itse tekeminen ja tanssijan identiteetin vahvistaminen. Jokaisella vuosikurssilla tuotetaan esitys yhteistyönä muiden esittävän taiteen opiskelijoiden kanssa. Tanssin kurssit tarjoavat mahdollisuuden kehonhuoltoon ja hyvinvoinnin ylläpitoon. Opinnot lisäävät valmiuksia pyrkiä tanssin ammatillisiin opintoihin lukion jälkeen. Tanssin opintoihin hyväksytyt opiskelijat osallistuvat lukio-opintojen aikana kaikille tanssin kursseille.

Kuvat​​aide

Kuvataiteen kursseilla perehdytään kuvailmaisun keinoihin ja välineisiin. Tarjolla on perinteisiä kuvataiteen kursseja kuten maalausta, kuvanveistoa ja klassista piirtämistä. Opiskelijalla on myös mahdollisuus opiskella uudempia välineitä hyödyntäviä kursseja, kuten digitaalista valokuvausta, elokuvaa sekä graafisen suunnittelun alkeita. Kuvallisen työskentelyn lisäksi opintoihin sisältyy taidehistorian ja estetiikan opintoja, asiantuntijavierailijoiden tapaamisia ja näyttely- sekä museokäyntejä. Kuvataiteen opinnoissa tärkeintä on opiskelijan persoonallisuuden ja henkisen kasvun tukeminen kuvataiteen avulla.

Hakemin​en ja valin​​​ta

Esittävän taiteen linja ei ole mukana kevään 2021 yhteishaussa.

Kurssit ja sis​ällöt

​Aine​Kurssimäärä
​Draama​10
​Musiikki ​16
​Tanssi​9
​Kuvataide​11
​Taiteiden välisiä kursseja​6

Lisä​​​tie​​toja​​

Lisätietoja linjan opintosisällöistä ja hakemisesta linjalle saa opinto-ohjaajilta ja rehtorilta.

Päivitetty 26.10.2021 klo 16:03

KERAVAN LUKIO

www.lukio.kerava.fi

Käyntiosoite
Keskikatu 5
04200 Kerava

Postiosoite
PL 123, 04201 Kerava

REHTORIT

Reh​tori Pertti Tuomi 
040 318 2212

​Virka-apul​aisrehtori Ari Meriläinen
040 318 4241

​Apul​aisr​ehtori ​Anne Schroderus
040 318 2253

OPINTOTOIMISTO

puh. 040 318 2204
lukio@kerava.fi

Aukioloajat
ma-to klo 9.00-12.00 ja 13.00-15.00
pe suljettu