Projektit


Korkeakouluyhteisyö

Luma-linjan sekä esittävän taiteen linjan kanssa aloitetaan yhteistyötä Aalto-yliopiston kanssa keväällä 2019. Suunnitteilla on taidetta ja tiedettä yhdistäviä projekteja, asiantuntijaluentoja sekä mm. vierailuja Aalto-yliopistolle. Yhteistyö Lappeenrannan LUT-yliopiston kanssa alkaa lukuvuonna 2018-2019.

Lukion aikana voi suorittaa avoimen yliopiston kursseja, jotka voidaan hyväksilukea lukion kursseihin. Tietojenkäsittelytieteen opinnoissa on mahdollista suorittaa yliopiston ohjelmoinnin MOOC-kurssi, jonka menestyksekkäästi suorittaminen (tehtävät ja näyttökoe) voi avata ovet tietojenkäsittelytieteen opintoihin Helsingin yliopistoon. 

Yhteistyötä tehdään pääkaupunkiseudun yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa. Tutustumiskäyntejä tehdään alueen ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Oppilaitoksessa vierailee eri alojen asiantuntijoita.

Lukioiden kehittämisverkosto

Keravan lukio on yhdessä 83 muun lukion kanssa mukana lukioiden kehittämisverkostossa​. Kehittämisverkoston tavoitteena on erityisesti kehittää ja uudistaa lukioiden pedagogiikkaa, opiskeluympäristöjä ja toimintakulttuuria. 

Lukiot valittiin mukaan kehittämisverkostoon perustuen hakijan aiempaan kehittämiskokemukseen, arvioon oman toimintansa nykytilasta, kehittämistavoitteisiin, toimintasuunnitelmaan ja tavoiteltuihin tuloksiin. Valintaan vaikuttivat myös hakijan suunnitelma yhteistyöverkostosta sekä tulosten vakiinnuttamisesta ja levittämisestä.

Verkostoon valitut koulutuksen järjestäjät ja lukiot kehittävät toimintaansa opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti paikallisista lähtökohdista ja tarpeista käsin. Työskentely käynnistyi syksyllä 2016 valtakunnallisella seminaarilla, joka pidettiin 29.8.2016 Helsingissä.

Keravan lukion tavoitteena on uudistaa lukion toimintatapoja ja toimintakulttuuria siten, että mahdollistetaan opiskelijan yksilöllinen oppimispolku oppiaineen kurssien sisällä sekä aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen hyödyntämällä mm. tieto- ja viestintäteknologian pedagogista käyttöä. Lisäksi kehitetään arviointia siten, että siinä korostuu oppimista tukeva ja opiskelua kannustava kokonaisvaltainen arviointi, jossa opiskelija on mukana itse asettamassa tavoitteensa ja ottamassa vastuuta tavoitteidensa saavuttamista. Abitti koejärjestelmä otetaan laajasti käyttöön sekä sähköisen ylioppilastutkinnon YTL:n aikataulun mukaisesti.​

Nuorte​n lukiokoulutuksen tuntijakokokeilu

Keravan lukio ja aikuislukio on mukana valtakunnallisessa tuntijakokokeilussa yhdessä 25 muun lukion kanssa. Kokeilussa poiketaan reaaliaineiden osalta lukiolain yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta. 

Tarkoituksena on kokeilla nuorten lukiokoulutuksen opiskelijoiden mahdollisuutta nykyistä suurempaan valinnaisuuteen sekä tutkia lukiokoulutuksen järjestäjien mahdollisuuksia järjestää enemmän valinnaisuutta sisältävää lukiokoulutusta.

Kokeilussa reaaliaineet on jaettu kahteen koriin: ympäristö ja luonnontieteet sekä humanistis-yhteiskunnalliset tieteet. Ensimmäiseen koriin kuuluvat biologia, maantiede, fysiikka, kemia ja terveystieto sekä toiseen koriin filosofia, psykologia, historia, yhteiskuntaoppi ja uskonto / elämänkatsomustieto. Kummastakin korista opiskelijan tulee opiskella lukioaikana yhdeksän valtakunnallista syventävää kurssia, josta yhden kurssin on oltava terveystietoa ja yhden kurssin uskontoa / elämänkatsomustietoa.

Opiskelija päättää osallistuuko hän tuntijakokokeiluun. Kokeiluun voivat osallistua syksyllä 2016 ja 2017 lukio-opintonsa aloittavat opiskelijat. ​

Päivitetty 21.06.2022 klo 15:33

KERAVAN LUKIO

www.lukio.kerava.fi

Käyntiosoite
Keskikatu 5
04200 Kerava

Postiosoite
PL 123, 04201 Kerava

REHTORIT

Reh​tori Pertti Tuomi 
040 318 2212

​Virka-apul​aisrehtori Ari Meriläinen
040 318 4241

​Apul​aisr​ehtori ​Anne Schroderus
040 318 2253

OPINTOTOIMISTO

puh. 040 318 2204
lukio@kerava.fi

Aukioloajat
ma-to klo 9.00-12.00 ja 13.00-15.00
pe suljettu