Kansainvälinen toiminta

Erasmus+

Keravan lukion on akkreditoitu Erasmus+ oppilaitos. Erasmus+ on Euroopan unionin koulutuksen, nuorisoalan sekä urheilun ohjelma, jonka ohjelmakausi on alkanut vuonna 2021 ja se kestää vuoteen 2027. 

Keravan lukio akkreditointi 1.3.2021-31.12.2027.jpg

Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelma tarjoaa nuorille, opiskelijoille ja aikuisille mahdollisuuksia kansainvälistymiseen ja rahoitusta kouluttautumiseen, opiskeluun tai harjoitteluun ulkomailla. Lisäksi ohjelma tarjoaa oppilaitoksille ja organisaatioille mahdollisuuden tehdä yhteistyötä kansainvälisten kumppaniensa kanssa. Ohjelma edistää oppilaiden, opiskelijoiden, opettajien ja kouluttajien oppimiseen liittyvää liikkuvuutta sekä koulutusalan organisaatioiden yhteistyötä, osallisuutta, huippuosaamista, luovuutta ja innovaatioita.  

Vuosien 2021-2027 Erasmus+ -ohjelmassa painotetaan erityisesti inkluusiota, digitaalisuutta, vihreyttä sekä yhteiskunnallista osallistumista. Suomessa Erasmus+ ohjelmasta vastaa Opetushallitus Suomen kansallisena toimistona. 

Lukiolla on käynnissä viisi kansainvälistä yhteistyöhanketta. Kumppanuusmaina ovat Italia, Ranska ja Espanja.  


Yhteistyö italialaisen Liceo Calini Brescian kanssa 

Tämä projekti keskittyy opettaja- ja opiskelijavaihtoon. Projektin suunnittelu on käynnistynyt keväällä 2022 opettajavierailulla Italiassa. Vuoroviikkoperiaatteella tapahtuva opettaja- ja opiskelijaliikkuvuus toteutetaan lukuvuoden 2022–2023 aikana. Samalla suunnitellaan tulevia yhteistyömuotoja, mikä mahdollistaisi opiskelijoiden pitkäaikaisemman opiskelun kumppanuusmaassa.  

Projektin tarkoituksena on opiskelijoiden luonnontieteellinen oppiminen, tietotekniset taidot sekä kokonaisvaltainen hyvinvointi opiskeluiden aikana. Tavoitteena on kehittää opiskelijavaihtotoimintaa ystävyyskaupungin kanssa. Tämä ei välttämättä liittyisi ainoastaan luonnontieteellismatemaattiseen linjaan, vaan kaikilla opiskelijoilla olisi samat mahdollisuudet osallistua hankkeen mukaiseen toimintaan.  

Yhteistyö italialaisen Istituto Istruzione Superiore Einaudi-Alvaron lukion kanssa 

Yhteistyöoppilaitos sijaitsee Palmin kaupungissa Calabrassa eteläitaliassa. Hankkeen teemana on virtuaalisena matkaoppaana toimiminen. Tarkoituksena on esitellä puolin ja toisin kotipaikkakuntiemme ja maidemme tärkeitä kohteita.  

Yhteistyö italialaisen Istituto D’Istruzione Superiore Caterina Caniana -lukion kanssa 

Hanke sijoittuu pohjoisitaliassa sijaitsevaan Bergamoon. Projekti suunnitellaan muotiteeman ympärille. Tarkoituksena on, että sekä Keravan lukion että italialaisen lukion opiskelijat suunnittelevat vaatteen tai vaatekokonaisuuden.  

Yhteistyö ranskalaisen Lycée Victor Duruyn kanssa 

Keravan lukio aloitti huhtikuussa 2022 yhteistyön ranskalaisen Mont-de-Marsanissa sijaitsevan Lycée Victor Duruyn kanssa. Tässä hankkeessa on tavoitteena löytää uusia ja innovatiivisia pedagogisia lähestymistapoja ja keinoja englannin opetukseen sellaisissa tilanteissa, joissa opiskelijalla on eri syistä johtuvia oppimisvaikeuksia.  

Yhteistyö saksalaisen Stephauneumin lukion kanssa 

Keravan lukio tekee yhteistyötä saksalaisessa Ascherslebenissa sijaitsevan Stephaneum-lukion kanssa. Yhteistyön aihe vaihtelee vuosittain. Projektiin osallistuvia opiskelijoita matkustaa lukuvuoden aikana vierailulle saksalaisten opiskelijoiden luokse ja saksalaisia opiskelijoita vierailee vuorostaan Keravalla. 

Muu kansainvälinen toiminta  

Kansainvälisyys on osa lukion arkea ja oppimista. Lukiossa opiskelee vuosittain useita vaihto-opiskelijoita. He opiskelevat tavallisia lukion kursseja ollen näin luonnollinen osa lukion jokapäiväistä elämää. Vaihto-opiskelijat esitellään lukuvuoden alussa ja lukio-opiskelijoita kannustetaan olemaan kanssakäymisessä vaihto-opiskelijoiden kanssa. Lisäksi lukiossa on muita opiskelijoita, joilla on erilainen etninen tausta. He toimivat tasa-arvoisina muiden joukossa. Kansainväliset opiskelijavieraat esitellään lukiolaisille ja he ovat vierailunsa aikana mukana oppitunneilla.  

Keravan lukio on YK-koulu. YK-materiaalia käytetään erityisesti historian ja maantieteen tunneille osana opetusta. Muissa oppiaineissa kansainvälisyyteen liittyviä teemoja käsitellään kurssien aihealueiden puitteissa luoden asioille taustaa ja monipuolista tarkastelunäkökulmaa.  

Kielten oppiminen on keskeinen osa kansainvälisyyttä ja integroitumista kyseisen kielen kulttuuriin. Kielten opiskelu lisää ymmärrystä opiskellun kielen kulttuurista. Opiskelijoita kehotetaan erityisesti lukion alkuvaiheessa valitsemaan englannin lisäksi myös muita vieraita kieliä.  

Kansainvälisen yhteistyön, leirikoulujen ja opintoretkien tuloksia esitellään lukion muille opiskelijoille. Syksyllä 2021 käyttöönotetun opetussuunnitelman mukaan opiskelevat opiskelijat laativat itselleen kieliprofiilin lukio-opintojen aikana. 

Tansania-yhteistyö/projekti 

Lukiolla on ollut käynnissä jo useamman vuoden Tansania-projekti, joka on keskittynyt tukemaan Keravan ystävyyskunnan Arumerun vähäosaisten nuorten koulunkäyntiä. Projektiin on kuulunut opintomatka Tansaniaan. Opetushallitus on myöntänyt rahoituksen Tansania-projektille lukuvuodeksi 2022-2023. 

Cern-projekti Sveitsissä 

Lukio osallistuu Cern-projektiin, jossa tutustutaan Sveitsissä sijaitsevaan hiukkaskiihdytinlaboratorioon. Kurssilla opiskelijat opettajineen käyvät tutustumassa Cernin hiukkaskiihdyttimeen ja tiedekeskuksen ympäristöön. 

Vaihto-opiskelu  

Lukiossa opiskelee vuosittain useita vaihto-opiskelijoita. Vastaavasti Keravan lukion opiskelijoita on lähtenyt vaihto-opiskelijoiksi maailmalle.  Lisätietoja vaihto-opiskelusta saa esimerkiksi Opetushallituksen ylläpitämältä Maailmalle.net-sivustolta.  

Päivitetty 27.10.2022 klo 09:59

KERAVAN LUKIO

www.lukio.kerava.fi

Käyntiosoite
Keskikatu 5
04200 Kerava

Postiosoite
PL 123, 04201 Kerava

REHTORIT

Reh​tori Pertti Tuomi 
040 318 2212

​Virka-apul​aisrehtori Ari Meriläinen
040 318 4241

​Apul​aisr​ehtori ​Anne Schroderus
040 318 2253

OPINTOTOIMISTO

puh. 040 318 2204
lukio@kerava.fi

Aukioloajat
ma-to klo 9.00-12.00 ja 13.00-15.00
pe suljettu