Lukio-opiskelusta

​​​Lukio-opinnot

​Opiskelu lukiossa tuo mukanaan monia muutoksia. Lukio on luokaton ja opiskelu on kurssimuotoista. Tämä tuo mukanaan lisää vastuuta omista opinnoista ja niiden etenemisestä. Koululainen muuttuu opiskelijaksi, joka tekee valintoja, ottaa itsenäisesti selvää asioista sekä toimii aktiivisena kouluyhteisön jäsenenä.

​Oma opintosuunnitelma

Lukion oppimäärä on kolmivuotinen. Lukio-opinnot tulee suorittaa 2-4 vuodessa. Jokainen opiskelija laatii lukioon tulleessaan​ omat vahvuutensa, tavoitteensa ja kiinnostuksen kohteensa huomioon ottaen oman opintosuunnitelman yhteistyössä ryhmänohjaajan, opinto-ohjaajan ja tutor-opiskelijoiden kanssa. Lukio-opinnot on rakennettu niin, että täyspäiväisesti opiskellen lukion oppimäärä tulee suoritetuksi kolmessa vuodessa, mutta opintoja voi myös halutessaan perustellusta syystä hidastaa tai nopeuttaa. Enimmillään opiskelu voi kestää neljä vuotta. 

Suoritettavat kurssimäärät

​Lukion oppimäärään tulee sisältyä vähintään 75 kurssia. Opintosuunnitelmassa tulee olla mukana kaikki pakolliset kurssit, joita pitkän matematiikan lukioilla on 51 ja lyhyen matematiikan lukijoilla 47. Lisäksi opiskelijan täytyy suorittaa vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia sekä valitsemiaan muita koulukohtaisia syventäviä ja soveltavia kursseja niin että vähintään 75 kurssia tulee suoritetuksi. Lukion runsaan oman kurssitarjonnan lisäksi valittavana on myös opintoja muista keravalaisista oppilaitoksista. 

Suoritettavat kurssimäärät lukion tuntijakokokeilussa

​Lukion tuntijakokokeilun infojen materiaalit​ (kevät 2017)

Lukukausi, koeviikko, oppitunti

​Lukukausi on lukiossa jaettu viiteen jaksoon, jossa kussakin opiskellaan pääsääntöisesti neljästä kuuteen jaksolle valittua kurssia. Kunkin jakson päätteeksi on seitsemän päivän mittainen koeviikko, jolle sijoittuvat kaikkien jakson aikana opiskeltujen kurssien kokeet. Oppitunnin pituus lukiossa on 75 minuuttia, jolloin päivän aikana opiskelijalla on korkeintaan viisi oppituntia.


Päivitetty 08.10.2020 klo 13:22

KERAVAN LUKIO

www.lukio.kerava.fi

Käyntiosoite
Keskikatu 5
04200 Kerava

Postiosoite
PL 123, 04201 Kerava

REHTORIT

Reh​tori Pertti Tuomi 
040 318 2212

​Virka-apul​aisrehtori Ari Meriläinen
040 318 4241

​Apul​aisr​ehtori ​Anne Schroderus
040 318 2253

OPINTOTOIMISTO

puh. 040 318 2204
lukio@kerava.fi

Aukioloajat
ma-to klo 9.00-12.00 ja 13.00-15.00
pe suljettu