Maahanmuuttajille

​Maahanmuuttajien koulutus

Maahanmuuttajille tarjoamme koulutusta useassa ryhmässä​

Ilmoittautuminen lv. 2017-2018 opintoihin

Valmentava koulutus, perusopetus / kotoutumiskoulutus

Koulutuksiin ilmoittaudutaan henkilökohtaisesti varsinaisena ilmoittautumispäivänä tiistaina 15.8.2017 klo 15.00-18.00 
osoitteessa Keravan lukio ja aikuislukio, Keskikatu 5, Kerava.

  • Ilmoittautumistilaisuuteen tulee ottaa mukaan kotoutumissuunnitelma, mikäli sellainen on tehty, Kela-kortti tai passi, alkuperäiset koulutodistukset ja kopiot niistä sekä kirjoitusvälineet.
  • Ilmoittautumisen yhteydessä tehdään kielitaidon tasotesti, johon kannattaa varata aikaa noin yksi tunti.
  • Ilmoittautumispäivän jälkeen ilmoittautuminen ainoastaan ajanvarauksella. Opiskelija ilmoittautuu opintotoimistoon sen aukioloaikoina. Siellä varataan aika virka-apulaisrehtorille tai opinto-ohjaajalle.
  • Opiskelijalle lähetetään koulutuksen valintapäätös n. 2 viikon kuluttua ilmoittautumisesta kirjeitse kotiin.
  • Opintojen alkamispäivä on maanantaina 28.8.2017. Valintapäätöksessä ilmoitetaan opintojen alkamispäivä, kellonaika ja paikka.

​Maahanmuuttajakoulutuksen sisällöt

Päiväopetus (aikuisten perusopetus / kotoutumiskoulutus)

​Opiskelijalla on mahdollisuus saada suomalainen perusopetuksen päättötodistus. Opintojen pääpaino on suomen kielen opinnoissa sekä suomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin toimintaan ohjaavilla kursseilla. Opintoja on 25 tuntia viikossa maanantaista perjantaihin. Työ- ja elinkeinotoimisto ohjaa osallistujat kotoutumiskoulutuksena suoritettaviin opintoihin. Opinnot alkavat kerran vuodessa elo-syyskuun vaihteessa.

Iltaopinnot (aikuisten perusopetus ja aineopiskelu)

Opiskelija voi suorittaa perusopetuksen opintoja tenttimällä yleisinä tenttipäivinä, mikä edellyttää B/3-tason suomen kielen taitoa myös kirjoittamisen osalta. Opiskelijalla tulee olla toimiva internet -yhteys tietokoneessaan, sillä osa opinnoista suoritetaan oppimisympäristössä tietotekniikkaa hyödyntäen kotona.

Aikuislukion kurssit ovat hyödyllisiä niin jatko-opintoja varten kuin suomalaiseen ylioppilastutkintoon valmistautumiseen.

Ohjeet

Opiskelun ikärajat ja opiskeluoikeus

Perusopetukseen osallistuvien alaikäraja on 16 vuotta ja kotoutumiskoulutuksessa 17 vuotta.  Työ- ja elinkeinohallinnon määräysten mukaan kotoutumiskoulutuksen osalta opinnot eivät voi alkaa ennen kuin nuori on täyttänyt 17 vuotta. Opinnoissa ei ole yläikärajaa.

​Oppilaitoksessa on mahdollista suorittaa kesken jääneiden perusopetuksen opintojen lisäksi lukion opintoja, lukion koko oppimäärä ja kirjoittaa ylioppilaaksi. Perusopetuksen tietoja on hyödyllistä täydentää, jos opinnoista on jo kulunut aikaa.

Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksessa tärkeää

Työvoim​apoliittinen toimenpide, läsnäolovelvoite ja poissaolot​

Kotoutumiskoulutuksessa opiskelevat ovat työvoimapoliittisen toimenpiteen rinnasteisessa koulutuksessa, joten jokaisella opiskelijalla on läsnäolovelvollisuus kaikilla opiskeluohjelmaan merkityillä oppitunneilla ja opetussuunnitelmassa mainituilla opintokäynneillä sekä kulttuuriopintoihin liittyvissä tapahtumissa. Aiheettomat poissaolot saattavat johtaa irtisanomiseen koulutuksesta.

Oppituntien aikana asiointikäyntejä ei tehdä kuin eritäin pakottavissa tilanteissa ja poissaolosta on sovittava etukäteen ryhmänohjaajan/opinto-ohjaajan kanssa.
Koulutuksessa noudatetaan koulutuksen järjestäjän määräämiä loma-aikoja, joten pakottavan syyn johdosta opiskelija voi hakea lyhyttä vapaata koulunkäynnistä ryhmävastaavalta (alle 3 pv) tai rehtorilta (yli 3 pv). Hakemus tehdään sähköisesti wilmassa​. Ohjeet opiskelija saa tarvittaessa ryhmävastaavalta.

Päätöksen saatuaan opiskelijan tulee olla yhteydessä työ- ja elinkeinotoimistoon, sillä päätöksellä saattaa olla vaikutuksia kotoutumistukeen.

Opintojen jälkeen opiskelijan tulee ehdottomasti ilmoittautua heti ensimmäisenä työttömyyspäivänä työ- ja elinkeinotoimistoon mukanaan koulutuksesta saatu todistus.

Opintososiaaliset edut

Aikuislukion opinnot (ml. perusopetuksen opinnot) eivät ole päätoimista opiskelua, joten opiskelijat eivät ole oikeutettuja opintotukeen. Iltaopinnot eivät estä työttömyysturvan hakemista.​

Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksessa opiskeleville 17 vuotta täyttäneille opiskelijoille laaditaan työ- ja elinkeinotoimistossa kotoutumissuunnitelma, joten heillä on oikeus hakea kotoutumistukea ja ylläpitokorvausta opintojen aikana.

Päivitetty 13.09.2017 klo 16:40

KERAVAN LUKIO JA AIKUISLUKIO

www.lukio.kerava.fi
Käyntiosoite
Keskikatu 5
04200 Kerava

Postiosoite
PL 123, 04201 Kerava

​LUKION OPINTOTOIMISTO

Lukion opintotoimisto, 2. krs.
puh. 040 318 2204
lukio@kerava.fi

Aukioloajat
ma, ti, to klo 9.00-12.00 ja 13.00-15.00
ke 9.00-12.00 ja 13.00-18.00
pe suljettu

​​​​AIKUISLUKION OPINTOTOIMISTO

Aikuislukion opintotoimisto, 2. krs.
puh. 040 318 2431
lukio@kerava.fi

Aukioloajat
ma, ti ja to klo 9.00-12.00 ja 13.00-15.00
ke klo 9.00-12.00 ja 13.00-18.00
pe suljettu