Luonnontieteellis-matemaattinen linja

​Lukion yleislinja ja p​​ainotuslinjat

Keravan lukiossa ja aikuislukiossa opiskelee n. 570 lukio​​​-opiskelijaa. Opiskelijoita otetaan lukioon yhteishaussa 192, joista 120 yleislinjalle, 36 luonnontieteellis-matemaattisella linjalle ja 36 esittävän taiteen linjalle. 

Luonnontieteellis-matem​aattinen linja (Luma-linja)

Luonnontieteellis-matemaattinen -linja (luma-linja) on tarkoitettu luonnontieteistä ja matematiikasta kiinnostuneille opiskelijoille, ja se antaa hyvät valmiudet näiden aineiden jatko-opintoihin. 

Opinnoista painotetaan matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa, biologiaa ja maantiedettä sekä tietojenkäsittelytiedettä. Tuntijakokokeilu antaa lisäksi opiskelijoille mahdollisuuden suunnitella reaaliaineiden opinto-ohjelmansa yksilöllisesti oman mielenkiinnon ja jatko-opintosuunnitelmien mukaisesti.

Linjalla opiskelu edellyttää pitkän matematiikan valintaa. Linjalla tarjotaan pitkästä matematiikasta, fysiikasta, kemiasta, biologiasta, maantieteestä ja tietojenkäsittelytieteestä yhteensä 23 erikoiskurssia.

Luma-aineita opiskellaan linjan omassa ryhmässä, joka pysyy pääsääntöisesti koko lukioajan samana. Jos opiskelija haluaa suorittaa oppilaitoksen oman Luma-diplomin, tulee opiskelijan suorittaa vähintään seitsemän linjan erikoiskurssia kolmessa eri oppiaineessa.

​Luma-linjan opiskelija voi valita myös kaikkia muita lukion kursseja. Linjalla keskitytään aineisiin, jotka luovat hyvän pohjan ylioppilastutkinnon kokeisiin ja jatko-opintoihin luonnontieteissä, lääketieteessä, matematiikassa ja tekniikan aloilla. Linjan erikoiskursseilla vieraillaan yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yrityksissä.​

Hakeminen ja valin​​​ta

Linjalle haetaan kevään yhteishaussa. Opiskelijat valitaan painotetun keskiarvon mukaan. Painotettavat aineet ovat perusopetuksen päättötodistuksen äidinkielen, matematiikan, fysiikan, kemian, biologian ja maantiedon arvosanat. Painotuskerron on 2. Linjalle ei voida valita opiskelijaa, jonka lukuaineiden keskiarvo jää alle 7,00. 

Kurssit ja sisällöt

​Linjalla tarjotaan kursseja:

Aine​Kurssimäärä
​pitkä matematiikka​23
​fysiikka​14
​kemia ​8
​biologia​8
​maantiede​5
​tietojenkäsittelytiede ​5
​teemaopintoja​6

Lisätie​​toja​​

Lisätietoja linjan opintosisällöistä ja hakemisesta linjalle saa opinto-ohjaajilta ja rehtorilta.

Päivitetty 18.12.2017 klo 14:55

KERAVAN LUKIO JA AIKUISLUKIO

www.lukio.kerava.fi
Käyntiosoite
Keskikatu 5
04200 Kerava

Postiosoite
PL 123, 04201 Kerava

​LUKION OPINTOTOIMISTO

Lukion opintotoimisto, 2. krs.
puh. 040 318 2204
lukio@kerava.fi

Aukioloajat
ma, ti, to klo 9.00-12.00 ja 13.00-15.00
ke 9.00-12.00 ja 13.00-18.00
pe suljettu

​​​​AIKUISLUKION OPINTOTOIMISTO

Aikuislukion opintotoimisto, 2. krs.
puh. 040 318 2431
lukio@kerava.fi

Aukioloajat
ma, ti ja to klo 9.00-12.00 ja 13.00-15.00
ke klo 9.00-12.00 ja 13.00-18.00
pe suljettu