Lukio-opiskelusta

​​​Lukio-opinnot

​Opiskelu lukiossa tuo mukanaan monia muutoksia. Lukio on luokaton ja opiskelu on kurssimuotoista. Tämä tuo mukanaan lisää vastuuta omista opinnoista ja niiden etenemisestä. Koululainen muuttuu opiskelijaksi, joka tekee valintoja, ottaa itsenäisesti selvää asioista sekä toimii aktiivisena kouluyhteisön jäsenenä.

​Oma opintosuunnitelma

Lukion oppimäärä on kolmivuotinen. Lukio-opinnot tulee suorittaa 2-4 vuodessa. Jokainen opiskelija laatii lukioon tulleessaan​ omat vahvuutensa, tavoitteensa ja kiinnostuksen kohteensa huomioon ottaen oman opintosuunnitelman yhteistyössä ryhmänohjaajan, opinto-ohjaajan ja tutor-opiskelijoiden kanssa. Lukio-opinnot on rakennettu niin, että täyspäiväisesti opiskellen lukion oppimäärä tulee suoritetuksi kolmessa vuodessa, mutta opintoja voi myös halutessaan perustellusta syystä hidastaa tai nopeuttaa. Enimmillään opiskelu voi kestää neljä vuotta. 

Suoritettavat kurssimäärät

​Lukion oppimäärään tulee sisältyä vähintään 75 kurssia. Opintosuunnitelmassa tulee olla mukana kaikki pakolliset kurssit, joita pitkän matematiikan lukioilla on 51 ja lyhyen matematiikan lukijoilla 47. Lisäksi opiskelijan täytyy suorittaa vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia sekä valitsemiaan muita koulukohtaisia syventäviä ja soveltavia kursseja niin että vähintään 75 kurssia tulee suoritetuksi. Lukion runsaan oman kurssitarjonnan lisäksi valittavana on myös opintoja muista keravalaisista oppilaitoksista. 

Suoritettavat kurssimäärät lukion tuntijakokokeilussa

Materiaalit

Lukukausi, koeviikko, oppitunti

​Lukukausi on lukiossa jaettu viiteen jaksoon, jossa kussakin opiskellaan pääsääntöisesti neljästä kuuteen jaksolle valittua kurssia. Kunkin jakson päätteeksi on seitsemän päivän mittainen koeviikko, jolle sijoittuvat kaikkien jakson aikana opiskeltujen kurssien kokeet. Oppitunnin pituus lukiossa on 75 minuuttia, jolloin päivän aikana opiskelijalla on korkeintaan viisi oppituntia.

 
Päivitetty 13.09.2017 klo 16:30

KERAVAN LUKIO JA AIKUISLUKIO

www.lukio.kerava.fi
Käyntiosoite
Keskikatu 5
04200 Kerava

Postiosoite
PL 123, 04201 Kerava

​LUKION OPINTOTOIMISTO

Lukion opintotoimisto, 2. krs.
puh. 040 318 2204
lukio@kerava.fi

Aukioloajat
ma, ti, to klo 9.00-12.00 ja 13.00-15.00
ke 9.00-12.00 ja 13.00-18.00
pe suljettu

​​​​AIKUISLUKION OPINTOTOIMISTO

Aikuislukion opintotoimisto, 2. krs.
puh. 040 318 2431
lukio@kerava.fi

Aukioloajat
ma, ti ja to klo 9.00-12.00 ja 13.00-15.00
ke klo 9.00-12.00 ja 13.00-18.00
pe suljettu