Luonnontieteellis-matemaattinen linja

Luonnontieteellis-matemaattinen -linja (luma-linja) on tarkoitettu luonnontieteistä ja matematiikasta kiinnostuneille opiskelijoille, ja se antaa hyvät valmiudet näiden aineiden jatko-opintoihin. 

Opinnoista painotetaan matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa, biologiaa ja maantiedettä sekä tietojenkäsittelytiedettä. Linjalle valitut opiskelevat pitkää matematiikkaa ja vähintään yhtä luonnontieteellistä oppiainetta. Jos matematiikan oppimäärä myöhemmin pakottavista syistä joudutaan vaihtamaan lyhyeksi, niin linjalla opiskelu vaatii myös toisen luonnontieteellisen oppiaineen opiskelua. Valituista luonnontieteellisistä oppiaineista on suoritettava myös syventävät kurssit. Opintotarjonnassa on kaikissa linjan oppiaineissa myös koulukohtaisia kursseja. Linjalla tarjotaan pitkästä matematiikasta, fysiikasta, kemiasta, biologiasta, maantieteestä ja tietojenkäsittelytieteestä yhteensä 23 erikoiskurssia.

Luma-aineita opiskellaan linjan omassa ryhmässä, joka pysyy pääsääntöisesti koko lukioajan samana. Jos opiskelija haluaa suorittaa oppilaitoksen oman Luma-diplomin, tulee opiskelijan suorittaa vähintään seitsemän linjan erikoiskurssia kolmessa eri oppiaineessa.

​Luma-linjan opiskelija voi valita myös kaikkia muita lukion kursseja. Linjalla keskitytään aineisiin, jotka luovat hyvän pohjan ylioppilastutkinnon kokeisiin ja jatko-opintoihin luonnontieteissä, lääketieteessä, matematiikassa ja tekniikan aloilla. Linjan erikoiskursseilla vieraillaan yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yrityksissä.​

Hakeminen ja valin​​​ta

Linjalle haetaan kevään yhteishaussa. Opiskelijat valitaan painotetun keskiarvon mukaan. Painotettavat aineet ovat perusopetuksen päättötodistuksen äidinkielen, matematiikan, fysiikan, kemian, biologian ja maantiedon arvosanat. Painotuskerron on 2. Linjalle ei voida valita opiskelijaa, jonka lukuaineiden keskiarvo jää alle 7,00. Luma-linjalle otetaan yhteishaussa 36 opiskelijaa.

Kurssit ja sisällöt

​Linjalla tarjotaan kursseja:

Aine​Kurssimäärä
​pitkä matematiikka​22
​fysiikka​14
​kemia ​8
​biologia​8
​maantiede​5
​tietojenkäsittelytiede ​5
​tieto- ja viestintätekniikka​3
​teemaopintoja​6

Lisätie​​toja​​

Lisätietoja linjan opintosisällöistä ja hakemisesta linjalle saa opinto-ohjaajilta ja rehtorilta.


Päivitetty 08.10.2020 klo 13:19

KERAVAN LUKIO

www.lukio.kerava.fi

Käyntiosoite
Keskikatu 5
04200 Kerava

Postiosoite
PL 123, 04201 Kerava

REHTORIT

Reh​tori Pertti Tuomi 
040 318 2212

​Virka-apul​aisrehtori Ari Meriläinen
040 318 4241

​Apul​aisr​ehtori ​Anne Schroderus
040 318 2253

OPINTOTOIMISTO

puh. 040 318 2204
lukio@kerava.fi

Aukioloajat
ma-to klo 9.00-12.00 ja 13.00-15.00
pe suljettu