Uutiset

Tiedote lukio-opiskelijoille ja heidän huoltajilleen 17.3.2020

17.03.2020 klo 00:00

​Tiedote lukio-opiskelijoille ja heidän huoltajilleen 

Tiedote pdf-muodossa

Hallitus linjasi 16. maaliskuuta 2020 lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. Linjaukset ovat voimassa 13. huhtikuuta 2020 asti. Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsee koronavirustilanteen vuoksi poikkeusolot.

Valtioneuvosto ja toimivaltaiset viranomaiset saattavat päätökset ja suositukset voimaan valmiuslain, tartuntatautilain ja muun lainsäädännön mukaisesti. Toimivaltaiset viranomaiset antavat lähiaikoina tarkempia ohjeita vastuidensa mukaisesti. Hallitus antaa valmiuslain käyttöönottoasetuksen eduskunnalle tiistaina 17. maaliskuuta 2020. Valmiuslaki on tällä tietämin astumassa voimaan 18.3.2020.

Hallituksen linjausten mukaisesti lukion tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään 18.3.2020 lukien. Lähiopetuksen sijaan kaikki lukiokoulutuksen opetus ja ohjaus sekä oppiminen järjestetään etäopiskelua sekä erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja hyödyntäen 13.4.2020 saakka.

Lukiokoulutuksessa opiskelijoilla on henkilökohtaiset suunnitelmat opinnoissa etenemiseksi. Vaikka opetus järjestetään lähiopetuksen sijaan vaihtoehtoisilla tavoilla, tavoitteena on, että opiskelu etenee sovittujen kurssisuunnitelmien ja aikataulun mukaisesti. Opiskelijan opinnoissa etenemisen vuoksi on tärkeää, että opiskelija noudattaa kurssin opettajan antamia ohjeita ja tekee kurssiin liittyvät oppimistehtävät annetun aikataulun mukaisesti. Etäopetus jatkuu neljännen jakson loppuun saakka sekä vielä viidennen jakson alun. Erillistä päättöviikkoa ei neljännen jakson päätteeksi pidetä, vaan opiskelu jatkuu normaalin työjärjestyksen mukaisesti jakson loppuun saakka ja opiskelijan osaamisen näyttö muodostuu hänen oppimistehtäviensä kautta antaman näytön perusteella. Opiskelijalla on myöhemmin mahdollista korottaa kurssista saamaansa hyväksyttyä sekä hylättyä arvosanaa. Opiskelijalla on myös etäopetusjakson päättymisen jälkeen oikeus tukiopetukseen, jos hän kokee sitä tarvitsevansa. Arvosanaa tärkeämpi kuitenkin on se, että opiskelija opiskelee ja oppii kurssin tavoitteiden mukaiset asiat, joita testataan ylioppilastutkinnossa opintojen loppuvaiheessa. 

Jos opiskelija sairastuu kesken etäopetusjakson, eikä kykene osallistumaan etäopetukseen, siitä tulee tehdä normaali poissaoloilmoitus / poissaoloanomus Wilmassa. Täysikäinen opiskelija tekee itse poissaoloilmoituksen / poissaoloanomuksen.

Viides jakso lukiokoulutuksessa alkaa ma 6.4.2020. Uuden jakson alkuun liittyvistä asioista tiedotetaan tarkemmin erikseen ennen jakson alkamista. Jos opiskelija haluaa tehdä viidenteen jaksoon liittyviä kurssimuutoksia, hänen tulee ottaa Wilmalla yhteyttä omaan opinto-ohjaajaan 26.3.2020 mennessä.

Lukiokoulutuksen ja ammatillisen perustutkintokoulutuksen opiskelijoilla on oikeus maksuttomaan ateriaan niinä päivinä, joina opetussuunnitelma tai opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma edellyttää opiskelijan läsnäoloa koulutuksen järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa. Kun koulutusta järjestetään etäopetuksena ja itsenäisenä opiskeluna, ei opiskelijoilla ole oikeutta maksuttomaan ateriaan eikä koulutuksen järjestäjällä ole velvollisuutta tarjota maksutonta ateriaa.

Ylioppilastutkinnon kokeet toteutetaan 13.3.2020 julkaistussa tiivistetyssä aikataulussa 20.3.2020 mennessä huomioiden terveysviranomaisten antamat määräykset. Menettelyllä pyritään turvaamaan tutkinnon järjestäminen, jotta mahdollisimman moni kokelas saa tutkinnon suoritettua. Tutkinnon valmistuminen mahdollistaa nuorille jatko-opintoihin hakeutumisen todistusvalinnalla myös tilanteessa, jossa korkeakoulujen suunniteltuja opiskelijavalintamenettelyjä ei pystyttäisi kaikilta osin järjestämään. Ylioppilastutkintolautakunta on ohjeistanut kokeiden järjestämistä siten, että kokelaiden ja valvojien altistumista minimoidaan ja huolehditaan turvallisesta koeympäristöstä.

Opiskelijahuoltopalvelut toimivat normaalisti.

Tiina Larsson
toimialajohtaja
kasvatuksen ja opetuksen toimiala
040-318 2160

Pertti Tuomi
lukiokoulutusjohtaja
lukiokoulutuksen vastuualue
040-318 2212


Päivitetty 17.03.2020 klo 12:59

KERAVAN LUKIO JA AIKUISLUKIO

www.lukio.kerava.fi

Käyntiosoite
Keskikatu 5
04200 Kerava

Postiosoite
PL 123, 04201 Kerava

REHTORIT

Reh​tori Pertti Tuomi 
040 318 2212

​Virka-apul​aisrehtori Ari Meriläinen
040 318 4241

​Apul​aisr​ehtori ​Anne Schroderus
040 318 2253

OPINTOTOIMISTO

puh. 040 318 2204 tai 040 318 2431
lukio@kerava.fi

Aukioloajat
ma-to klo 9.00-12.00 ja 13.00-15.00
pe suljettu