Aikuislukio

Aikuislukiossa voi opiskella joko koko lukiotutkinnon tai erillisiä aineita. Suorittaessaan koko tutkintoa opiskelijan tulee valita vähintään 44 kurssia. Pääosa kursseista on pakollisia ja niitä täydennetään vapaasti valittavilla kursseilla, jotka ovat joko syventäviä kursseja tai soveltavia kursseja.

Alle 18-vuotiaana opintonsa aloittavan on suoritettava vähintään 48 kurssia, joista kaksi on liikuntaa ja terveystietoa ja kaksi taito- tai taideaineita (esim. musiikki ja kuvataide). Aikuislukiossa noudatetaan valtakunnallista tuntijakoa (kts. opinto-opas).

Lukuvuosi jaetaan viiteen opetusjaksoon ja se alkaa elo-syyskuun vaihteessa. Kussakin jaksossa voi opiskella lähiopetuksena yhdestä neljään kurssia ja/tai haluamansa määrän verkkokursseja. Opiskelu iltalukiossa vaatii tunneilla käyntien ja  tehtävien tekemisen lisäksi paljon itsenäistä työskentelyä, sillä tuntimäärä on pienempi kuin päivälukiossa, vaikka vaatimukset ovat samat. Kuitenkin opiskelu aikuislukiossa on motivoivaa ja palkitsevaa.

Kurssitarjotin sisältää koko lukuvuoden työohjelman, siitä löytyvät eri jaksojen kurssit. Sitä voidaan joutua vuoden aikana muuttamaan lisäämällä tai poistamalla kursseja. Kunkin jakson kurssit syntyvät, mikäli niille ilmoittautuu riittävästi (10-15) opiskelijoita. Opiskelijoilla on mahdollisuus saada haluamiaan kursseja tarjottimeen ehdottamalla kurssin perustamista apulaisrehtorille tai rehtorille.

Opiskelijalla on jokaisella jaksolla eri lukujärjestys. Suunnitelman laatimisessa auttaa opinto-ohjaaja Tapani Saarinen.

Kurssitarjottimet